Aristonun felsefe anlayışı

Felsefe, bilimden farklı olarak genel olarak varlığın ne olduğu sorusu üzerinde durur. O, varlıkla ilgili çeşitli soruları problem olarak ayrı yarı inceler ve tartışma konusu yapar. Bizde bu yazımızda Aristo’nun felsefe anlayışını varlık problemiyle ilişkisini açıklayalım.

Platon’un öğrencisi olan Aristo felsefeyi varlıkla ilişkilendirerek açıklamıştır. Hocası Platon varlığı bütün olarak ele kavramaya çalışmış ,Aristo da hocasıyla aynı fikri yürüterek ontoloji (varlık)felsefesini felsefenin bir dalı olarak ortaya çıkarmıştır.

Aristoteles’te her şeyin dört sebebi vardır. Bir şey, bu dört sebep olmayınca varlık ortaya çıkamaz. Bunlar; formel ,maddi, etkin ve gaye sebepleridir. Evrenin etkin sebebi, ilk hareket ettirici (Tanrı) dır. Maddi sebebi ,ise maddedir(su, ateş).Formel sebebi ,Tanrı’nın varlıklara verdiği şekillerdir. Son olarak gaye sebebi ise; Tanrı’nın evreni yaparken güttüğü amaçtır. Bedenin formunu veren ruhtur. Evrensel ruh ölümsüzdür. Evrende oluşan amacı, Tanrı’ya doğru gitmek ve onun gibi mükemmel olmaktır. Çünkü o, formların formudur. Bunlardan anlaşılacağı üzere metafizik ve ontoloji duyuları aşan onlarla algılanamayan varlıkların bilgisini edinmeye çalışmaktır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.