Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Arkadaşlarımdan Etkilenirim

Arkadaşlarınızda gözlemlediğiniz olumlu davranışlar nelerdir?
Çevresindeki insanları rahatsız etmemek ve başkalarına saygı göstermek onlarda takdir ettiğim olumlu davranışlar.

Arkadaşınızın oyun oynarken kurallara uymaması sizi nasıl etkiler?
Beni çok üzer ve ona kırılırım. Benim gibi kurallara uygun davranmasını isterim.

ETKİNLİK ZAMANI