Arkadaşlarımdan Etkilenirim

Arkadaşlarınızda gözlemlediğiniz olumlu davranışlar nelerdir?
Çevresindeki insanları rahatsız etmemek ve başkalarına saygı göstermek onlarda takdir ettiğim olumlu davranışlar.

Arkadaşınızın oyun oynarken kurallara uymaması sizi nasıl etkiler?
Beni çok üzer ve ona kırılırım. Benim gibi kurallara uygun davranmasını isterim.

ETKİNLİK ZAMANI

1.Gökhan bu olay sonrasında ne hissetmiştir?
Çok üzülmüştür.

2.Sizce Gökhan Berkay’ın oyun teklifi karşısında nasıl davranmalıydı?
Ailelerimize haber vermeliyiz demeli ve onu ikna etmeliydi.

3. Arkadaşlarınızın olumlu davranışları sizi nasıl etkiler? Örnekler vererek açıklayınız
Beni mutlu eder. Örneğin arkadaşım Mehmet ben konuşurken beni dikkatli bir şekilde dinler.

4. Arkadaşlarınızın olumsuz davranışları sizi nasıl etkiler? Örnekler vererek açıklayınız.
Onların olumsuz davranışları beni üzer. Örnek vermek gerekirse oyun kurallarına uymayan bir arkadaşım beni çok kızdırmıştı.