Asit ve bazların olumsuz etkilerine karşı alınabilecek önlemler nelerdir?

Asit ve bazlar bazen kullandığımız eşya ve malzemeler ile tepkimeye girerek olumsuz sonuçlar meydana getirebilirler. Bu sorunları ortadan kaldırmak ise yine biz insanların elindedir.  Örnek olarak asitleri ele alacak olursak yapısı gereği temas ettikleri metallerde kötü etkiler yaratabilirler. Mesela limon suyu asit olarak oldukça kuvvetlidir. Bir boyalı metal üzerine belli zaman aralıkları ile limon suyu döktüğümüzde zaman içinde metalin renginin solduğunu ve bozulduğunu görürüz.

Bazik özellikteki kimyasal maddeler ise eşya ve malzemeler ile tepkimeye girerek bazen sorunlar oluşmasına neden olurlar. Özellikle bazlar cam ve porselen gibi maddeler üzerinde büyük etki yaratırlar. Bazlar cam ve porselenlerin yüzeylerini ve şekillerini bozacak etki gösterebilirler. Önemli olan bazın ne kadar güçlü olduğudur.

Asit ve bazların ph değerlendirmesi ise şu şekildedir

Asitler                         Nötr                       Bazlar

1-2-3-4-5-6               7                             8-9-10-11-12-13-14

Yukarıdaki tabloda asit ve bazların kuvvetlik dereceleri gösterilmektedir. 1 en kuvvetli asit iken 14 en kuvvetli bazdır. Asitlik oranı 6 en küçük bazlarda ise 8 en küçüktür. 7 değeri asit ve bazlığın denge olması durumudur.

labaratuvar

Asitler ve bazlar ile çalışırken dikkatli olmalıyız. Çünkü madde, metal ve eşyalar üzerinde etkilidirler.

Bu kısa bilgiden sonra konumuza dönelim.

Eşya ve malzemeleri asitlerin etkisinden korumak için alınacak önlemler 

Sıvı haldeki asit maddeleri özellikle metal kaplarda muhafaza etmek gerekir. Çünkü cam ve diğer maddelere etki edebilirler. Madde ve eşyaların etkisinden korumak içinse bu cisimlerin temizliğinde asit maddeleri kullanmamak gerekir. Kuvvetli asitler birçok maddeyi eritecek yapıda oldukları için herhangi bir nesneyle temas ettirilmemelidir.

Metal ve eşyaları bazların etkisinden korumak için alınacak önlemler

Bazlardan oluşan madde ve sıvılar asla porselen ve cam kaplara konulmamalıdır. Çünkü yapılarını bozucu etkiye sahiptirler. Herhangi bir çalışmada bazları kullanıyorsak asla cam ve porseleni baza temas ettirmemeliyiz. Bazların saklanmasında en kuvvetli bazlara bile dayanıklı metal ve plastik kaplar tercih edilmelidir. Metal ve eşyaların bazların etkisinden korunması için onların bu maddeyle temas etmesi engellenmelidir. Temizlik için kuvvetli bazların kullanılması yerine zayıf bazları tercih etmemiz gerekir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.