Asit yağmurları nasıl oluşur?

Asit yağmurlarının nasıl oluştuğu ve doğamıza vermiş oldukları zararları anlatan bir kompozisyon hazırladık.

Aslında bu yağmurların asıl nedeni kullanmış olduğumuz yakıt türleridir. Sanayinin gelişmiş ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde bu tür yakıtların kullanımı oldukça yaygındır. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sanayi kuruluşları artar ve asit yağmurlarına neden olan endüstriyel yakıtları kullanırlar. Kullanılan yakıtlardan kömür, petrol ve kimyasal yakıtların yanması sonucunda doğaya Azot (N) ve Kükürt (S) gazları salınır. Gökyüzüne çıkan dumanla birlikte N ve S gazları bulutlardaki su buharı ile etkileşime girerler.

Oluşan tepkime sonucunda sülfürik asit ve nitrik asit oluşur. Daha sonra yağış türleri olan kar, yağmur, çiğ gibi yağış türleri meydana gelir. İşte buna asit yağmuru denir. Doğal ve temiz olarak yağan yağış türlerinde ph değeri 5.6 olurken bu tür tepkime ile oluşan yağışlar ile 5’in altında değerler ortaya çıkar. Değerler ne kadar 1’e yaklaşırsa yağışın etkisi o kadar tehlikeli olmaktadır.

Dünyamızda 1950’li yıllarından sonra meydana gelen hızlı sanayileşme ile birlikte asit yağmurlarının oluşmasında artış görülmüştür. Hava olayları ile birlikte yer değiştiren bu yağışlar sanayinin hiç olmadığı ülkelerde bile etkisini göstermektedir. Öyle ki günümüzde dünya ülkeleri her yıl bir araya gelerek bu sorunun çözümü için çalışmalar yaparlar. Dünyada sanayi bakımından önde gelen ülkelerden Çin, Almanya, ABD gibi ülkelerin bıraktığı bu gazlarla mücadele için Birleşmiş Milletler ve Japonya sanayi kuruluşları için ücretsiz sanayi bacası filtresi vermektedir. Çünkü Japonya gibi bazı ülkelerde son yıllarda tarım yapılamaz hale gelmiştir.

Asit yağmurlarının nedenleri maddeler halinde

 • Sanayi kuruluşlarından çıkan gazlar
 • Otomobil gibi çeşitli ulaşım araçları
 • Yanardağ patlamaları
 • Termik santraller
 • Isınmak için kullanılan kömür ve petrol yakıtları

Asit yağmurları yağışlarla birlikte her bölgeye ulaşmaktadır. Bu nedenle etkilerini tarımda, doğada, sağlık gibi olaylarda her alanda görebiliriz.  Ancak asit yağmurlarından en fazla etkilenen tabi ki tarımsal faaliyetler ve dünyamızın akciğerleri olan ormanlardır. Çünkü asit yağmurları ile birlikte bitki ve ağaçlar için gerekli olan tüm maddeler kullanılamaz hale gelir. Ayrıca bu yağışlar ile bitkilerin yaprak dokuları bozulur ve gelişim gösteremezler.

asit yağışları

Doğamızın yok olmasının temel nedenlerinden biri de asit yağmurlarıdır. Resimde görüldüğü gibi sanayi kuruluşları ve araçlardan çıkan gazlar yağmurlarla yeşil alanlara düşmekte ve doğamıza zarar vermektedir.

Asit yağmurlarının dünyamıza etkileri

 1. Denizler, göller ve akarsulara yağan bu yağmurlar ile sudaki ph dengesi bozulur. Bunun sonucunda suda yaşayan tüm canlılar etkilenir. Hatta bazı canlı türleri bu nedenle tehlike altındadır.
 2. Tarımsal faaliyette kullanılan sular bitkileri besleyemez, hatta zarar verir. Bu nedenle verimlilik düşer.
 3. Topraktaki besleyici mineral ve elementler nitrik ve sülfürik asit ile tepkimeye girer. Bu maddeler bitkiler tarafından alınamaz ve bitki gelişimi durur.
 4. Bitkilerin yaprakları bu asitler ile yanarak bitkiyi besleyemez. Çünkü bir bitkinin gelişimi yapraklarının fotosentez yapmasına bağlıdır.
 5. Doğada bulunan her türlü maddenin çözünmesine ve yapısının bulunmasına neden olur.
 6. Yediğimiz besinler ile birlikte insan vücuduna geçer, sağlık sorunlarına neden olur.
kurak ve bitkilerin yok olduğu toprak

Nitrik ve sülfürik asit yağışları ile bitki örtüsü yok olur ve toprak verimsizleşir.

Asit yağmurlarının engellenmesi ve azaltılması için yapılması gerekenler

 • Günümüzde kullandığımız enerji kaynaklarının yerine tekrar tekrar kullanılabilir enerji türleri seçilmelidir. Örneğin petrol ve kömür gibi yakıt türlerinin kullanılması yerine doğal gaz, bor gibi yakıt türlerini tercih etmeliyiz.
 • Hızla yok olan yeşil alanların çoğaltılması ve yeniden doğal dengenin korunması için çalışmalar yapılmalıdır.
 • Dünyadaki ülkelerin küresel ısınma kapsamında sanayileşmenin nasıl olması gerektiğini tartışmaları, N ve S gazlarının doğaya salınmasının engellenmesi kapsamında çalışmalarda bulunması gerekir.
 • Ülkeler çıkardıkları yasalar ile sanayi kuruluşlarının baca filtreleri kullanmasını zorunlu kılması ve sıkı denetimlere tabi tutması gerekir.
 • Doğa dostu yakıtları kullanan ulaşım araçları tercih edilmeli, elektrik enerjisi ile çalışan otomobiller üretilmeli, doğa dostu motorlar kullanılmalıdır.
 • Ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması özendirilmelidir.

1 Yorum

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.