Asitler tuzlar bazlar nedir ve özellikleri maddeler halinde

Bu yazımızda asitler, tuzlar, bazlar nedir ve bunların özellikleri nelerdir yakından inceleyeceğiz. İlk olarak bu bileşiklerin tanımlarına bakalım daha sonra ise özelliklerini maddeler halinde listeleyelim.

Asit nedir?

Suda çözündüğünde çözeltiye +H iyonu veren basit bileşiklere asit denir. Örneğin HCL yani hidroklorik asit düşünün. Suda çözündüğünde H+CL olarak çözünür. Görmüş olduğunuz gibi suya +H iyonu vermektedir.

Asitlerin Özellikleri

 • Çözündükleri suya +H iyonu verirler.
 • Tatları ekşidir.
 • Çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • Yakıcı özellikleri vardır. Örneğin Sülfürik asit güçlü ve yakıcıdır.
 • Turnusol kağıdını maviden kırmızıya dönüştürürler.
 • Eğer bazlarla reaksiyona girerlerse tuz ve su oluştururlar.
 • Metallerle tepkimeye girdiklerinde hidrojen gazı ve tuz oluştururlar.

Baz Nedir?

Suda çözündüklerinde hidroksit iyonu veren bileşiklerdir. Örneğin Sodyum hikroksit NaOh suda çözündüğünde Na+OH iyonlarını verirler.

Bazların özellikleri

 • Çözündükleri çözelti elektrik akımını iletir.
 • Çözeltileri acı olup kaygandır.
 • Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler
 • Sulu çözeltilerinde -OH yani hidroksit iyonu vardır.
 • Tahriş edici özellikleri vardır.
 • Asitlerle reaksiyona girerlerse tuz ve su oluştururak nötrleşirler.
 • Metallerle tepkimeye girerlerse metal tuzu oluşturup H2 yani hidrojen gazı çıkarırlar.

Tuz Nedir?

Asit ve bazların tepkimeye girmesi sonucu oluşan basit bileşiklere tuz denir. Tepkime sonucunda asit+baz==>tuz+Su oluşur.

Tuzların özellikleri

 • Suda çözündüklerinde elektrik akımını iletirler
 • Tuzlar suda çözündüklerinde +H ve -OH iyonu ortaya çıkmaz. Çünkü bunlar suyu oluşturmuştur

 

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.