Asurlular hakkında bilgi

M. Ö. 3000 yıllarından M. Ö. 612’ye kadar Dicle’nin batı kıyısındaki Asur şehri merkez olmak üzere kurulan ve gittikçe genişleyen Asurlular, tarihine bakıldığında 5 kez kurulup yıkılmıştır.Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgenin dışına da taşan, kuzeyde bütün Musul havzası boyunca uzanan ve doğuda İran’ın batısını içine alan Mezopotamya’nın kuzey kısmı. Asur, Khalah ve Ninova, Asur’un başlıca şehirleridir.

Asurlular Sami denilen kavimdendirler. Önceleri Arabistan’da sonraları daha elverişli topraklar bulmak için kuzey Mezopotamya’ya göç ettiler. Burada yerli halkla karışarak yüzyıllarca süren Asur uygarlığının temelini atmış oldular. Bu yeni yurtları da dağlık ve verimsizdi. Bu yüzden geçimlerini sağlamak için avcılığa ve komşu devletlerle savaşmaya yöneldiler. Komşularıyla yaptıkları savaşların çoğunu kazanarak ekonomik yönden oldukça verimli hale geldiler.

Asurlular devamlı münasebette bulundukları devletlerin sanatlarının tesiri altında kalsalar da, kendilerine has milli özellik gösteren bir sanat eserleri vardır. Asur’da belli başlı yapı tiplerinin önemlileri, özel evler, saraylar, tapınaklar ve kalelerdir. Özel evler, ortada büyükçe bir holün etrafında yer alan büyük odalar şeklindedir. Saraylar ise evlerin toplamından meydana gelmiştir.. Asurlular puta taptıklarından tapınaklara özellikle önem verirlerdi. Kaleler çok kalın yapılır ve ayrıca takviye edilirdi. İç ve dış kale olmak üzere iki kale bulunur ve bunlara belli aralıklarla kule konurdu.

Egemenlikleri altındaki uluslara ve komşu ülke halkına, savaş esirlerine çok kötü davranmaları düşmanların sayısını arttırdı. Bu yüzden M. Ö. 612′de ünlü şehirleri Ninova’nın Medler tarafından yakılmasıyla tarihteki yerini aldılar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.