atasözleri ve deyimlerin milli kültür açısından önemi

Atasözleri ve deyimler milli kültürümüz açısından büyük önem taşır. Çünkü bunlar bizim sosyal yaşamımızın geçmişten günümüze kadar bir parçası olmuştur. Atasözleri ve deyimler topluma ışık tutan, yol gösteren kılavuzlar olmuşlardır. Ayrıca kullandığımız dile önemli bir zenginlik getirmektedirler.

Atasözleri ve deyimler bizlere fikir veren, olayları ve durumları anlatmak için kolaylık sağlayan kısa cümleler topluluğudur. Bu cümleler insanı düşündürürken aynı zamanda gizli ayrıntılar verirler. Aslında deyim ve atasözleri günümüzde pek sık kullanılmasa da bizim toplumumuz ve kimliğimiz hakkında ipuçları da verirler. Çünkü her toplumun her farklı atasözleri ve deyimleri vardır.

Kültürler ve toplumsal yaşam tarzında farklılık görüldüğü için her toplumun kabul gördüğü atasözü ve deyimler farklıdır. Ancak her toplum için geçerli olan ve kabul görenleri de bulunur. Örneğin bir Çin atasözü de bize fikir verirken başka bir Çin atasözü bize ters gelebilir.

Bizim milli kültür ve değerlerimizi temsil eden atasözleri ve deyimler ise toplumumuzda yaşayan herkes için kabul görür. Çünkü söylenen atasözleri ve deyimler toplum ön yargılarına göre söylenmiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.