Atatürk Anadolu Ajansını Neden Kurmuştur?

Bu yazımızda Atatürkün Anadolu Ajansını neden ve niçin kurduğuna deyineceğiz. Atatürk devlet politikaları, Kurtuluş Savaşı hakkındaki bilgiler, çıkarılacak yeni yasa ve kanunların dünyaya ve yurda en hızlı bir şekilde duyurulması için Anadolu Ajansının kurulmasına karar verdi. (6 Nisan 1920)

Öyle ki Anadolu Ajansın Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulmasından önce açılmış olup, meclisten çıkan her kanun ve yasa ülke sınırları içerisinde en hızlı şekilde ajans tarafından ulaştırılmıştır. Anadolu Ajansı muhabirleri Atatürk ilke ve inkılaplarını halka en iyi şekilde anlatmak adına en iyi yollardan biriydi.

Atatürkün her gezisinde yanında bu ajansın muhabirleri yer alırken Atatürkün hayatını anlatan kitaplar ve dergilerde ajans kaynaklarından sıkça faydalanılmıştır. Anadolu ajansının kurulmasının en temel sebebi ise daha önceleri var olan Türkiye-Reuter Ajansı halkı bölmek adına yalan yanlış haberler yapmaktaydı. İşgal altındaki İstanbuldan yayın yapan ve yöneticileri dış güçler olan bu ajansın amacı ülkeyi bölmekten ibaretti.

Bunun önüne geçmek ve milli mücadele ruhunu herkese anlatmak adına Atatürk Anadolu Ajansını kurmuştur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.