Atatürk inkılapları hak ve hürriyetleri nasıl etkilemiştir?

Mustafa Kemal Atatürk yeni Türkiyenin adımlarını yaptığı inkılaplar ile yaptı. Bu inkılaplar ise toplumun hak ve hürriyetleriyle doğrudan ilgiliydi. İnsan hakları gereği sahip olmamız gereken bir çok hakkı bu inkılaplar sayesinde kazandık.

Örnek vermek gerekirse kadınlarımız bu inkılaplardan en fazla faydalanan kesimlerdir. Onlara seçme ve seçilme hakkı, medeni kanunla eşitlik sağlandı. Bu sayede kadınlara toplumdaki saygınlığı geri verildi. Diğer bir örnek ise saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin ilan edilmesi. Bu sayede toplumdaki her bireyin ülke yönetiminde söz sahibi olması sağlanmıştır.

Atatürk inkılaplarının yapılması ile en büyük kazan özgürlükler alanında olmuştur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.