Atatürk inkılapları sonucunda günlük yaşamda ne gibi değişikler olmuştur?

Atatürk Cumhuriyetin ilanından sonra birçok inkılap yapmış ve bunun sonuçları günlük yaşamda görülmüştür. Atatürk inkılaplarının sonucunda günlük yaşamda ne gibi değişiklikler olmuştur? İlk olarak sosyal hayatta giyim kuşamda değişiklikler görülmüştür. Osmanlı kıyafetleri olan fes gibi aksesuarlar yerini şapkalara bırakmıştır.

Özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında erkeklerin giyim kuşamında oldukça değişim gözlenmiştir. İlerleyen yıllarda medeni kanunun çıkışıyla birlikte kadınlar günlük yaşamda çok daha fazla yer alır oldu. Kadınların bir kısmı çarşaf adı verilen elbiseler yerine Avrupa tarzı giyimleri benimsemiştir. Birçok işte erkeklerin yerine artık kadınlar çalışır oldu.

Eğitim sisteminde tekke ve zaviyelerin kapatılması ile bugünkü eğitime geçilmiştir. Bu eğitim türünde kızlarda yer almaya başlamışlardır. Soyadı kanunu ile her vatandaş artık kendine bir soyadı almış olup toplumsal gelişmelerin en önemlisidir.

Günlük yaşamı etkileyen diğer bir inkılap ise tarih, saat ve takvimde yapılan değişikliktir. Artık dünya saatine geçilmiş olup zaman farklılıkları ortadan kaldırılmıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.