Atatürk inkılaplarının insan haklarına katkısı kompozisyon

Atatürk inkılapları insan haklarının ülkemizde uygulanmasına önemli katkıları olmuştur. Özellikle kadın hakları konusunda yapılan inkılaplar dünyadaki öncü gelişmelerden olmuştur. Öyle ki bu inkılaplar öncesinde kadınlar -toplumda ikinci sınıf insan muamelesi görüyorlardır. Seçme ve seçilme hakları yoktu, herhangi bir işte ya çalıştırılmıyor yada erkeklerle denk tutulmuyordu.

1934 yılında yapılan inkılaplar sayesinde kadınlara insan hakları gereği sahip oldukları haklar verildi. Öyle ki bu gelişme tüm dünyaya örnek olarak zaman içinde yayıldı. Kılık kıyafet alanında yapılan inkılaplar sayesinde insanlar özgürce giyinme hakkına sahip oldu. Zaten her insan doğuştan sahip olduğu özgürlük gereği buna sahipti. Ancak Atatürk inkılapları sonrasında bu uygulamaya koyuldu.

Ceza kanunu konusunda yapılan inkılaplarla birlikte herkesin kanunlar karşısında eşit olması sağlandı. Daha öncesinde yapılan yargılamalar kişinin konumu ve cinsiyetini göz önüne alırdı. İnkılaplar sayesinde bu farklılıklar ortadan kaldırılarak herkesin kanunlar nezdinde eşit olması sağlandı. İnsanların tümü normal şartlar altında insan hakları gereği tüm kanunlar karşısında eşit hükümlere sahip olması gerekirdi. Ve bu sağlandı.

Atatürk inkılapları sayesinde birçok hak ve özgürlüğün uygulamaya konulması sağlandı. Bu nedenle hepimiz için önemlidir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.