Atatürk niçin geometri kitabı yazdı?

Cumhuriyet dönemi öncesi yazılmış kimi matematik ve geometri kitaplarını, ana kucağında Türkçe öğrenmiş olan Türk çocuklarının öğrenebilmesi zordu. Müselles, murabba, hatt-ı mübas gibi anlaşılmaz kavramlarla bu kitaplar yazılıyordu. “Müsellesin sathı yatalay dikeley zarbının müsavatına müsavidir.” cümlesi zihinlerde neredeyse hiçbir çağrışım yapmıyordu. “Üçgenin alanı, tabanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.” demek olan bu tanım cümlesi, Türk çocuklarının zihinlerine hiçbir şekilde yerleşmiyordu. Bölen yerine “maksumunaleyh” bölme yerine “taksim”, bölüm yerine “haric-i kısmet”, bölünebilme yerine “kabiliyet-i taksim”, çarpı yerine “zarb”, çarpan yerine “mazrup”, çarpana ayırma yerine “mazrubatatefrik” kullanılıyordu.

Atatürk, 1936 yılı sonbaharından itibaren, Türkçenin kurallarına uygun anlaşılır kavramlarla bir geometri kitabı yazmış, Türkçenin bir bilim dili olabileceğini kanıtlamaya çalışmıştı. O bununla kalmadı. 13 Kasım 1937 günü Sivas’a gitti. Sivas Kongresi’nin yapıldığı binada bir geometri dersine girdi. Derste güçlükle, eski kavramlarla geometri dersi anlatılmaya çalışılıyordu. Konu Pisagor kuramıydı. Ders sırasında, eski terimlerle matematik öğreniminin ve öğretiminin zorluğunu bir kez daha saptamış; ardından da bu anlaşılmaz terimlerle bilgi verilemeyeceğini ve derslerin Türkçe terimlerle anlatılması gerektiğini söylemiş; kara tahta başına geçmiş ve kendi buluşu olan terimler ve çizimlerle Pisagor kuramını anlatmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk neden bir geometri kitabı yazmaya ihtiyaç duydu?

Eski eğitim sisteminde yer alan geometri terimleri ile anlaşılması güç bir eğitim veriliyordu. Daha anlaşılabilir ve türkçenin yer aldığı bir geometri dersi için kitap yazmaya karar vermiştir.

1 Yorum

  1. Atatürk geometri alanında yaptığı yenilikleri bir arada toplamak ve öğretmenlere, ilgili kişilere aktarmak ve benimsetmek için böyle birşey yapmış olmalıdır

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.