Atatürk ve Sanat

Hayat Bilgisi 3. sınıflar için ders ve çalışma kitabında yer alan Dün, Bugün, Yarın ünitesinde yer alan Atatürk ve Sanat temasının tüm soruları ve cevapları.

  1. Atatürk’ün hayatı ile ilgili nasıl bir resim yapmak istersiniz?
  2. Atatürk’ün hayatını şiir, kompozisyon, şarkı ile anlatmak
  3. Yandaki fotoğrafı, Atatürk’ün liderlik özelliği ile nasıl ilişkilendirebilirsiniz?
  4. Atatürk Milli Mücadele sırasında umutsuzluğa kapılsaydı ne olurdu?
  5. Atatürk’ün bir lider olarak Türk milletine önderlik ettiğini gösteren çeşitli resimlerini bulunuz
  6. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk dendiğinde aklınıza neler geliyor?
  7. Atatürk’ün Türk milletine yaptığı hizmetleri düşününüz. Sizce yaptığı en büyük hizmet hangisidir?
  8. Vatansever olmak ne demektir?

Şimdi sırasıyla tüm soruların cevapları

Atatürk’ün hayatı ile ilgili nasıl bir resim yapmak istersiniz?

Yapacağım resim Atatürk’ün milletimize yaptığı liderliği ve onun kahramanlıklar dolu yaşamını anlatan bir resim olurdu. Bu resimde savaşlarda ordumuza nasıl öncülük ettiği ve milletin ona güvenini gösteren simgeler yer alırdı. Son olarak kazandığımız zafer sonrası halkın yüzündeki gülümsemeyi anlatan bir resim yapardım.

Atatürk’ün hayatını şiir, kompozisyon, şarkı gibi yazılı anlatım yollarından hangisiyle anlatmak istersiniz? İstediğiniz yöntemle anlatımınızı yapınız. Neden bu yöntemi seçtiğinizi açıklayınız.

Atatürkün hayatını anlatan bir şiiri seçtim. Bu şiiri kendim yazım umarım işinize yarar.

Selanikli Bir Genç

Selanikte dünyaya geldi.
Mavi gözlü bir genç
Büyüdü, büyük bir lider oldu.
Dünyaya barış dersi verdi.
O mavi gözlü genç

Türk milletine ve cihana
Barış gibi bir miras bıraktı.
Yürüdüğümüz topraklarda
O mavi gözlü genç ve askerlerinin izi kaldı.

Dolmabahçede gözlerini yumdu.
Milletinin kalbine doldu.
Bıraktığı miras ile
Gelecek nesillere örnek oldu.

Yandaki fotoğrafı, Atatürk’ün liderlik özelliği ile nasıl ilişkilendirebilirsiniz?

Atatürk’ün yalnız orduya değil toplumun her kesiminden insanlara liderlik ettiğini bu resimden görebiliriz. Çünkü en önde o yürüyor ve halk onun peşinden gidiyor. Halkın desteği onun arkasında ve ordu emrinde duruyor.

Atatürk mücadele sırasında ümitsizliğe kapılsaydı neler olurdu

Ülkemizin düşman işgalinden kurtulması için Atatürk büyük fedakarlıklar yapmış ve çalışmıştır. Atatürk’ün bu savaşın kazanılacağına ve milletimize olan inancı onun başarılı olmasını sağlamıştır. Eğer Atatürk bu mücadelesinde umutsuzluğa kapılsaydı düşmanlar rahatlıkla işgallerini tamamlayıp ülkemizi ele geçirebilirdi. Belki de bizler bu günleri esaret altında yaşıyor olurduk.

Atatürk’ün bir lider olarak Türk milletine önderlik ettiğini gösteren çeşitli resimlerini bulunuz

Atatürkün milletimize liderlik ettiğini gösteren resimler.

lider-ataturk

ataturkun-liderligi

Atatürkün liderlik özellikleri

Vatan ve millet sevgisi
Sabırlı, planlı olması
Disiplinli çalışması
Yeniliklere açık oluşu
İnsan hak ve hürriyetlerine verdiği önem
Vatanseverliği
Güçlükler karşısında yılmaması

Benim naçiz vücudum, elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Atatürk’ün yukarıdaki sözünden ne anladığınızı açıklayınız

Atatürk kendisininde her insan gibi ölümlü olduğunu bu sözüyle belirtmiştir. Ancak onun bizlere bıraktığı en güzel miras olan Türkiye Cumhuriyeti dünya var olduğu sürece yaşayacaktır.

Atatürk, liderimiz olarak bize bir görev vermiş olabilir mi?

Elbette ki Atatürk bizlere birçok görev ve sorumluluk verdi. İyi bir vatandaş olmak, vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmek, vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı sevmek bu sorumlulukların başındadır. Ancak bu sayede ülkemiz sonsuza kadar varlığını sürdürebilir.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk dendiğinde aklınıza neler geliyor?

Kurtuluş mücadelemiz sırasında ordumuzu yöneten ve komutanlık eden kişinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu ona verilen başkomutan ünvanı ile anlayabiliriz. Başkomutan kelimesinin anlamı komutanların başıdır. Yani Atatürk ordumuzda yönetici olan tüm komutanların başı ve sorumlusudur.

Atatürk’ün Türk milletine yaptığı hizmetleri düşününüz. Sizce yaptığı en büyük hizmet hangisidir?

Tabi ki Atatürk’ün Türk Milletine yaptığı hizmetlerin her biri çok değerlidir. Ancak bana göre yapmış olduğu en büyük hizmet Kurtuluş Mücadelesi sırasında toplumu örgütlemesi ve ordumuza, bu mücadeleye liderlik etmesidir. Böylece başarılı bir şekilde mücadelemiz sonuçlandırılmıştır.

Atatürk’ün ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarına bakarak ulusal bir lider olduğunu söyleyebilir miyiz?

Elbette ki söyleyebiliriz. Sergilediği lider kişilik özellikleri ile tüm dünyanın takdirini kazanmış, ülkemiz ve dünyaya barışı getirmiştir. Bu nedenle dünya çapında ulusal bir liderdir Atatürk. Hatta birçok yabancı yazar ve komutan ondan övgüyle bahsetmiştir.

Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet yönetiminin bize kazandırdığı hakların neler olduğunu belirtiniz. Vatanını seven kişiler olarak ülkemizi, devletimizi, cumhuriyetimizi korumak için neler yapabiliriz?

Atatürk bizlere Cumhuriyet gibi güzel bir yönetim şeklini armağan etmiştir. Cumhuriyet ile birlikte her birey gibi bizlerde birçok hak ve özgürlüğe sahip olduk. İşte onlardan bazıları;

-Seçme ve seçilme hakkı
-Yeni harflerle eğitim
-Kadınlara eşitlik hakkı verildi.
-Kılık kıyafet konusunda değişiklikler yapıldı.
-Ölçü birimlerinde değişiklikler yapıldı.

Vatansever olmak ne demektir? Atatürk’ün vatanımız için yaptığı hizmetlerden örnekler vererek açıklayınız.

İyi bir vatansever vatanı, milleti ve toplumu için yılmadan mücadele eden, zorluklar karşısında yılmayan kişidir. Atatürk’te yaptığı hizmetlerde bu zorlukların hiç birinden etkilenmemiş ve en iyi şekilde vatansever olmuştur. Kurtuluş mücadelesi sırasında birçok düşmanla korkmadan ve yılmadan mücadele etmiştir.

Vatanı için hiç korkmadan cepheye gitmiş ve askerlerinin yanında olmuştur. İyi bir vatansever cesur, güçlü ve atik olmalıdır.

Atatürk ve Sanat Çalışma Kitabı

Atatürk’ün hayatını resim, afiş, poster, drama gibi görsel bir sanat yoluyla anlatınız.
Atatürkün hayatını doğumundan ölümüne kadar anlatan bir Atatürk köşesi resim sergisi.ataturk-resimli-hayati
Atatürk’ün ulusal bir lider olması ile bağlantılı olarak düşündüğünüz kişilik özelliklerini kutucuklara yazınız.
1.Kutu Liderlik

Türk milletinin her kesimine liderlik etmiş ve takdirini kazanmıştır. Onun toplumun tümüne hitap etmesi ve lider bir kişi olması ulusal bir lider olmasının nedenlerindendir.

2. Kutu Zeki

Çok zeki biri olması onun siyasi ve askeri manevralarını arttırmıştır. Onun bu zekası düşman kuvvetleri ve siyasetçileri tarafından bile takdirle karşılanmıştır. Bu özelliği de onu ulusal bir lider yapmıştır.

3. Kutu Barış

Bu savaşın düşmanca olmadığını ve tüm dünyaya barışı getirmek için olduğunu savunmuştur. Bu nedenle barışı savunması onu ulusal bir lider yapar.

4. Kutu 23 Nisan

Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramını armağan etmiştir. Bu nedenle ulusal bir liderdir.

5. Kutu İnsan hakları

Özellikle kadın hakları konusunda yapmış olduğu çalışmalar onun dünya çapında bir lider olduğunun göstergesidir. Çünkü dünyada ilk bizim toplumumuzda kadınlar bugünkü haklarını almıştır.

6. Kutu Çalışkan

Çok çalışkan bir birey olan Atatürk diğer liderlere örnek olmuş, onun bu azmi dünya çapında takdir edilmiştir.

Atatürk’ün ulusal lider olarak cumhuriyeti kurduktan sonra Türk milletine yaptığı hizmetleri araştırınız. Araştırmanızı görseller ile zenginleştiriniz.
Cumhuriyetin kurulmasından sonra da Atatürk devletimize ve milletimize hizmetlerine devam etmiştir. Bu hizmetlerin tümü ülkemizde yapılan inkılaplarla resmi bir hal almıştır.
Mustafa kemal Atatürk özellikle sosyal alanda yaptığı yenilikler ile toplumun batılı toplumlar ile eşit bir hal almasını sağlamıştır. Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının yanı sıra medeni kanun ile birlikte erkeklerle eşit miras hakkında sahip olması sağlanmıştır.

Ölçü birimlerinde yapılan değişiklikler ile ağırlık, uzunluk ve zaman ölçülerinde diğer devletlerle uyum sağlanmış bu sayede ticaretimiz gelişmiştir.

olcu-birimlerinde-degisiklik

Daha bir çok konuda Mustafa Kemal Atatürk yenilikler ve değişiklikler yaparak devletimizin gelişmesi için önünde engel olarak gördüğü şeyleri kaldırıp yerine modernlerini getirmiştir. Bunlardan bir diğeri de eğitim sisteminde yeni harflerin kabulüdür.

harf inkılabı

Sonuç olarak savaşın bitmesinden ve Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk yenilikçi ve modern olan ilke, inkılapları ülkemizde uygulamaya koydu. Böylece geleceğin Türkiye’sinin temelleri atıldı.

Bu ödevi yapan arkadaşlar sonraki ödevleri olan Dün, Bugün Yarın teması Bayrağımız ünitesi soru ve cevaplarına buradan ulaşabilirler. Bayrağımız Bir önceki ödevleri olan Benim Hava Raporum teması sorularına ise buradan ulaşabilirler. Benim Hava Raporum

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.