Atatürkçü düşünce sisteminin temel amacı nedir?

Atatürk ilke ve inkılaplarının devamı olan Atatürkçü düşünce sisteminin temel amacı bu ilke ve inkılaplara bağlı kalmak kaydıyla Türk milletini aklın ve bilimin yoluyla refah seviyesine çıkarmaktır. Bu düşünce sistemi Türk milletinin çağdaş milletler seviyesine yükselmesinin en temel gerekçesidir.

Atatürkçü düşünce sisteminin ortaya çıkmasında milletin istek ve ihtiyaçları kadar, Atatürkün yaşadığı hayat, öğrenim süreci, bağımsızlık duygusu gibi faktörlerde etki etmiştir. Bu düşünce sisteminin ortaya çıkmasını sağlayan ise Osmanlı Devletinin balkanlarda olan durumu, devletin sosyal ve siyasal etkisizliği gibi faktörler önemli rol oynamıştır.

Atatürkçü düşünce sisteminin temel amaçları şunlardır;

Yurtta ve dünyada barışı korumak.
Akıl ve bilim önderliğinde gelişmek
Milli birlik ve beraberliğin sağlanması
Millete ve insanlığa hizmet etmek

atatürk

Atatürkçü düşünce sisteminin ortaya çıkmasına neden olan olaylar

Fransız ihtilali ile milletlerin bağımsızlık, özgürlük, adalet gibi kavramları tanıması ve Türk milletinde buna olan ihtiyaç
Osmanlı Devletinin gelişim gösteremeyerek Avrupanın etkisinde kalması
Balkanlar, Afrika ve I.Dünya savaşının kaybetmesi
Osmanlı Devletinde azınlıkları bütünlük aleyhinde çalışmalar yapması
Birinci dünya savaşı sonrası Osmanlı Devletinin işgal edilmesi

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.