Atatürkçülük nedir

Atatürkçülük nedir konulu yazımızı sizlerle paylaşacağız. Önce Atatürkçülük nedir tanımını yapalım.Mustafa Kemal Atatürk tarafından belirtilen devlet, toplum, ekonomi ve düşünce hayatına ilişkin gerçekçi düşünce ve ilkelere Atatürkçülük denir.

Atatürkçülük Türk Milleti’nin bugün ve gelecekte tam bağımsız olmasını huzur ve güven içinde yaşamasını hedefler.Atatürkçülük devletin ulus egemenliği ilkesine dayandırılmasını ,Türk kültürünün akıl ve bilim öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılması amaç edinir.

Bu düşünce biçimi siyasal güç olarak ulusal egemenliktir. Ekonomik güç olarak ulusal bağımsızlığı korumak ve yerli kaynaklara dayanmaktır. Askeri güç olarak ise ulusun bütünlüğünün korunmasıdır.

Atatürkçülüğün temel ilkeleri ise şunlardır; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve son olarak İnkılapçılıktır.

Atatürkçülüğün temel ilkeleri olarak bilinen ilkelerden Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve Laiklik diğer ilkelerin temelidir. Bu ilkeler dışındaki diğer ilkeler ise ; Halkçılık, Devletçilik ve İnkılapçılık Türkiye’nin nesnel koşullarından ortaya çıkmıştır.

Atatürk ilkelerine bütünleyici ilkeler olarak Milli birlik ve beraberlik, Milli bağımsızlık, Milli egemenlik, Yurtta barış dünyada barış, Akılcılık, Bilimsellik, Çağdaşlık, Ülke bütünlüğü sayılabilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.