Atatürk’le İleriye

Atatürk’ün ülkemizin bağımsızlığına kavuşması ve çağdaş milletler seviyesine yükselmesi için verdiği hizmetler nelerdir?

Atatürk ülkemizin bağımsızlığına kavuşması için halkı milli mücadeleye hazırlamış ve bu savaşta Türk milletine önderlik etmiştir. Çağdaş milletler seviyesine yükselmemiz için ise toplumsal alanda çeşitli inkılaplar yapmıştır.

Atatürk’ün önderliğinde ülkemizde hangi köklü değişimler olmuştur?

Toplumda Atatürk inkılapları ile birlikte birçok değişiklik olmuştur. Herkesin soyadı olması, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi, Cumhuriyetin ilanı ve eğitim alanında yapılan değişiklikler toplumda büyük değişimler olmasına neden olmuştur.

Çalışma Kitabı

Atatürk’ün önderliğinde ülkemizde gerçekleştirilen değişiklikleri noktalı yerlere yazınız.


Eskiden
Eğitim: Medreselerde veriliyordu.
Harfler: Arap alfabesi kullanılıyordu.
Ölçüler: Yerel ölçü birimleri kullanılıyordu.
Kılık kıyafet: Sarık ve cübbe kaldırıldı.

Günümüzde
Eğitim: Okullarda veriliyor.
Harfler: Latin harfleri kullanılıyor
Ölçüler: Dünya ölçüleri kullanılıyor.
Kılık kıyafet: Modern kıyafetler tercih ediliyor.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.