atatürkün basın ve kitle iletişim araçlarına verdiği önemi anlatan anı

Atatürk devrimlerini yaparken baskıcı bir yol izlememiş devrimlerin gerekliliğini halka anlatmayı tercih etmiştir. Bunu da en iyi basın ve kitle iletişim araçları ile yapabileceğini biliyordu. Atatürk bu araçlar sayesinde halka ulaşılabileceğini ve fikirlerini halka benimsetebileceğini biliyordu.

Bir toplumun herhangi bir konuda bilinçlendirilmesinde medya ve basının etkisi çok büyüktür. Atatürk mesajlarını yayınlamak için okuma yazma bilmeyenleri düşünerek radyo yayınlarına önem vermiştir. Bu sayede halkın bilinçlendirilmesi gerçekleştirilmiş inkılaplar tüm dünyanın aksine barışçıl olarak yapılmıştır. Atatürkün basın ve kitle iletişim araçlarına verdiği önemi aşağıdaki faaliyetlerden anlayabilirsiniz.

  1. 4 Eylül 1919 – İrade-i Milliye Gazetesi’nin çıkarılması
  2. 10 Ocak 1920 – Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nin çıkarılması
  3. 6 Nisan 1920 – Anadolu Ajansı’nın kurulması
  4. 7 Ekim 1920 – Ceride-i Resmiye Gazetesi’nin çıkarılması
  5. 1925 – Telsiz Telgraf hahından Kanun’un çıkarılması
  6. 1927 – Telsiz Telgraf vericilerinin hizmete girmesi
  7. 6 Maysıs 1927 – İstanbul Radyosu’nun yayına başlaması
  8. 18 Kasım 1927 – Ankara Radyosu’nun yayınına başlaması

Yukarıdaki örnekler Atatürkün basın ve kitle iletişim araçlarına verdiği önemi ortaya koymaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.