Atatürk'ün bilim ile ilgili sözleri ışığında bilimin önemini belirtiniz

Atatürk bilime verdiği önemi her zaman dile getirmiştir. Onun bu hakkında söylediği bazı cümleleri bilimin önemine vurgu yapmaktadır. Bu yazımızda Atatürk’ün bilim ile sözleri ışığında bilimin önemini açıklamaya çalışacağız. İlk olarak Atatürkün bilim hakkındaki sözlerini yazalım

Bilim, gerçeği bilmektir

Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmi olması şarttır.

Biz daima gerçeği arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza inandıkça ifadeye cüret (cesaret) gösteren adamlar olmalıyız

Atatürk yeni dünya düzenin bilim ve teknoloji üzerine kurulacağını biliyordu. Bu nedenle bilimin önemine vurgu yapmak için bu sözleri söylemiş ve gelecek nesillerin bu yolda ilerlemesini istemiştir. Ayrıca yapılan inkılapların temel direği aslında bilimdir. Çünkü bir toplumun modern ve gelişmiş olması için inkılaplar kadar bilime de ihtiyaç vardır.

Atatürk inkılaplarından eğitim, hukuk, yeni harflerin kabulü gibi olaylar aslında bilimin temellerini atan inkılaplardır. Atatürk sözlerinden yola çıkarak bilimin hassasiyetine değinecek olursak;

Bilim ve akıl ile gerçeklerin saptanabileceğini ve dile getirilmesi gerektiğini savunmuştur. Hayatımızdaki her olayın bir çözümünün olması gerektiğini ancak bu çözümlerin bilim ve mantığa yatkın olmasının önemini bu sözleriyle anlatmak istemiştir.

Atatürkün bilime verdiği önem hakkındaki kompozisyon yazımıza şuradan ulaşabilirsiniz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.