Atatürkün bilime verdiği önem ile ilgili kompozisyon

Atatürk bilim önderliğinde bu milletin gelişip ilerleyebileceğini biliyordu. Atatürkün bilime verdiği önem için çeşitli uygulamaları inceleyebiliriz. Atatürk yurt dışına heyetler göndererek bilimsel gelişmelerin takip edilmesini ve ülkemize getirilmesini istemiştir.

Birçok fakülte ve dekanlık kurularak üniversitelerin sayısı arttırılmış ve bilim alanında çalışmalara önem verilmiştir. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu gibi birçok bilim kuruluşu oluşturularak bilimsel gelişmeler takip edilmiştir.

1936-1937 yıllarında kendi eliyle “Geometri” adlı bir kitap yazmıştır.
1933’te ziraat(tarım) alanında bilimsel çalışmalar ve gelişmeler yapmak üzere Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu.
1935’te yer altı kaynaklarının araştırılması için Maden tetkik Arama Enstitüsü (MTA) ve Etibank kurulmuştur.
1932’de Türk Dil Kurumunu kurdurmuştur.
Mesleki ve teknik eğitime önem verilerek erkek ve kız sanat ve meslek okulları açılmıştır.
1935’te Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi açılmıştır.

Yukarıdaki uygulamalardan da anlaşılacağı gibi Atatürk bilimsel gelişmelerin yayılması ve ülkemizde kullanılması adına önemli çalışmalarda bulunmuş ve birçok kurum ve kuruluşun temelini atmıştır.

Atatürkün bilime verdiği önem ile ilgili kompozisyon yazımız umarım ödevinize yarar.

1 Yorum

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.