Atatürk'ün erzurumdan sonra yaptığı kongre

Erzurum’dan kongresi yapıldıktan sonra arkasından Sivas Kongresi yapılmıştır. Sivas kongresinde vatanın kurtuluşu için tam bağımsızlığı sağlamak adına bir takım kararların alındığı bir kongredir. Bu kongre yurdun her yerinden gelen temsilciler aracılığıyla toplanmıştır.Şimdi bu kongrede alınan kararlara değinelim.

Erzurum kongresinde alınan kararlar aynen kabul edilmiştir. Özellikle Meclisi Mebusan’ ın toplanması istenmiştir. Anadolu’daki Temsil Kurulu’nun sayısı artırılırmış, başkanlığına da Mustafa Kemal getirilmiştir. Böylece Mustafa Kemal ‘in yaptırım gücü artmıştır.

Bütün kurulan yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında toplanmıştır. Sebebi yerel hareketlerin tek bir çatı altında toplanmasını sağlamaktır.

Manda himaye kesin olarak reddedilmiş ve bir daha da gündeme gelmeyecektir.

İstanbul Hükümeti’nin görevini yapamadığı gerçeği ispatlanmıştır.

Kongreden sonra meydana gelen önemli bir sonuç Milli Mücadele Düşmanı Damat Ferit Hükümeti’nin istifa ettirilmesidir. Böylece ulusal hareketin hem siyaset üzerindeki etkisi açıkça ortaya çıkmış, hem de yeni kurulacak hükümet ile daha ılımlı ilişkilerin kurulması yolunu açmıştır. Ayrıca Sivas kongresi Amasya Görüşmelerine ortam hazırlamıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.