Atatürk'ün hayatı

Bu yazımızda size Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından bahsedeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, Annesi Zübeyde Hanımdır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu okullar işe şöyledir; ilkokul eğitimini Mahalle Mektebinde ve Şemsi Efendi Okulunda, ortaokul eğitimini Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüştiyesinde, lise eğitimini Selanik Askeri İdadisi, üniversite eğitimini ise Harp Okulu ve Harp Akademisinde almıştır. 1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni ona Kemal ismini verdi ve böylece ismi Mustafa Kemal oldu.

ataturk-2

Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadelenin temellerini attı. Arkasından 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM’nin açılmasına önder olan Mustafa Kemal Meclis tarafından da Hükümet Başkanı seçildi. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı koltuğuna oturdu.20 Ekim 1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyet’in kuruluşunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. Yıl Nutku ‘nu okudu.

1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis Atatürk soyadını verildi bu soyadının başkaları tarafından kullanılması yasaklandı. O günden sonra Mustafa Kemal Atatürk oldu.10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda hayatına veda eden Mustafa Kemal Atatürk tüm ülkeyi yasa boğdu. Ancak inkılapları ve ülkemize kazandırdıklarıyla kalbimizde sonsuzluğa ulaşmış ender bir liderdir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.