Atatürk'ün hukuk alanındaki inkılapları

Bu yazımızda Mustafa Kemal Atatürk’ün hukuk alanında yaptığı inkılaplardan bahsedeceğiz. İlk olarak hukuk nedir bunun tanımını yapalım. Devletin toplum ilişkilerini düzenlemek için koyduğu kurallara hukuk adı verilir.
Kurulan Yeni Türk Devleti Osmanlı Devleti’nden farklı ilkeler dayandığı için yeni kurallar koymak, kendi hukuk düzenini oluşturmak için hukuk alanında birtakım yenilikler yapıldı.

Medeni Kanun’un Kabulü;4 Ekim 1926 ‘de yürürlüğe girmiştir. Yeni Türk devleti hukukta birliği sağlamak ,kadın-erkek eşitliğini sağlamak, çağdaş ve laik bir toplum düzeni kurmak üzere İsviçre Medeni Kanunu tercüme ettirilerek Medeni Kanun olarak kabul edildi.

Medeni Kanunla kadınlara yeni statü kazandırıldı. Bunlar ;kadın erkek eşitliği sağlandı. Kadına tek eşle evlilik hakkı tanındı. Mirasta ,tanıklıkta ve boşanmada eşitlik sağlandı. Kadınlara meslek edinme hakkı getirildi. Resmi nikah zorunlu hale geldi.

Medeni Kanun dışında hukuk alanında diğer inkılaplar ise şöyledir:

Şeriye ve evkaf vekaleti kaldırıldı.
Şeriye mahkemeleri kapatıldı.
Ankara hukuk mektebi açıldı.
Ceza Kanunu kabul edildi.
Borçlar Kanunu kabul edildi.
Devletin dini İslam’dır hükmü Anayasadan çıkarıldı.
Atatürk ilkeleri Anayasaya alındı.
KAdınlara siyasal haklar tanındı.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.