Atatürkün inkılapları

Bu yazımızda sizlere Atatürk’ün inkılaplarından bahsedeceğiz. Atatürk ilkeleri olarak da bilinen Atatürk inkılapları ; Cumhuriyetçilik, Laiklik, Devletçilik, Milliyetçilik, Halkçılık ve İnkılapçılık olmak üzere 6 tanedir. Bu ilkeler 1937 yılında anayasaya dahil edilmiştir. Şimdi bu ilkelerden kısa kısa bahsedelim.

Milliyetçilik (Ulusçuluk)
Millet, topluluk ulus anlamlarına gelir. Bu ilkenin amacı dışta ulus yararına bir politika izlemek içte ise ulusal çağdaş ,laik kültüre dayalı bir toplum oluşturmaktır.

Cumhuriyetçilik
Halkın kendi yöneticilerini seçmesi ve çoğunluk iradesinin yönetime katılmasıdır. Cumhuriyetçilik bir devlet biçimidir.

Halkçılık
Bir ulusun içinde yer alan çeşitli meslek ve grupların yararına bir siyaset izlenmesidir. Milliyetçilik ilkesiyle yakından ilgilidir. Eşitlik anlayışını savunur.

Laiklik
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını, siyasal, hukuk ve sosyal kuralların bilim ve akla dayandırılmasını, ümmet toplumundan , ulus toplumuna geçilmesini sağlayan bir ilkedir.

Devletçilik
Yeni Türk Devleti’nin 1930’dan sonraki kalkınma modeline denir. ısa sürede sanayileşmeyi gerçekleştirmek için uygulanmıştır.

İnkılapçılık (Devrimcilik)
Bir toplumda kısa zamanda meydana gelen köklü değişime denir. Sürekli çağdaş olana yönelme ve daima dinamik kalma vardır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.