Atatürkün laikliğe önem vermesinin nedenleri neler olabilir?

Laiklik devletin dinler karşısında tarafsız olması ve devlet yönetiminde herhangi bir dinin etkisinde kalınmaması anlamına gelir. Bu nedenle Atatürk laikliğe önem vermiş ve Cumhuriyetin değişmez ilkeleri arasında olmasına karar vermiştir. Atatürk’ün laikliğe önem vermesinin nedenleri ise şunlardır;

Özellikle o dönemde devlet yönetiminde din adamlarının etkisinin büyük olması.
Dini tercihlerden dolayı her vatandaşın aynı hak ve hüviyetlere sahip olmaması.
Dini istismar ederek suç işleyenlerin olması.
Diğer dinlere mensup kişilerin inanç özgürlüğünün korunması ihtiyacı nedeniyle Atatürk laikliğe önem vermiş ve ülkemize uygulanmasını istemiştir.

Günümüzde bile üzerinde en çok durulan ve tartışılan ilkelerden biri olan laiklik sayesinde tüm dinlere mensup kişiler devlet nezdinde aynı hak ve hüviyetlere sahiptir. Modern bir toplumun gereği olan laikliği Atatürk o dönemlerde keşfetmiş ve ülkemize getirmiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.