Atatürkün üçgenler konusunda geliştirdiği terimler nelerdir?

Atatürk Geometri alanında önemli çalışmalara imza atmıştır. Özellikle üçgenler konusunda yapmış olduğu çalışmalar ve geliştirdiği terimler geometride adeta çığır açmıştır. Eskiden yapılan eğitimde üçgenler hakkında arapça ve farzça terimler bulunuyordu. Buda üçgenler konusunda anlaşılırlığı daraltıyordu. Örneğin eşkenar üçgen için arapça bir terim olan müselles-i mütesaviyül adla kullanılıyordu.

Öğrencilerin geometrik terimleri daha iyi anlaması için Atatürk bizzat çevirmeler yaparak yeni terimleri geometriye soktu. Özellikle üçgenlerde sıkça kullanılan iç açı, iç ters açı, dış ters açı, eşkenar üçgen, açı, açı ortay gibi birçok terim bu dala girdi.
atatürk geometri
Atatürkün eski dilden üçgenler hakkında çevirdiği bazı terimler şunlardır

zâviye – açı
re’sen mütekabil zâviyeler – ters açılar
zâviyetan’ı mütabâdiletân-ı dâhiletan – iç ters açılar
müselles-i mütesâviyü’l-adlâ’ – eşkenar üçgen
dılı – kenar
zaviyei hadde – dar açı
kaim zaviyeli müselles – dikey üçgen

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.