Atatürkün Yurttaşlık Bilgileri kitabı neleri konu alır?

Atatürkün yazmış olduğu kitaplardan biri olan yurttaşlık bilgileri kitabında sosyal yaşama dair birçok bilgiyi bulabiliriz. Kitapta birçok bilgi yer alsa da işlenen iki kavram vardır ki onlar özgürlük ve sosyal yaşamdır. Bu kitapta anlatılanlar ve konu başlıkları ise şu şekildedir.

Ulus
Toplumsal Özgürlük
Başka Ulusların Ortaya Çıkışları
Özgürlüğün Çeşitleri
Ulusun Genel Tanımı
Kamuoyu
Ulusallaşma İlkesi
Kamuoyunun Kendi Kendine Örgütlenmesi
Türk Ulusçuluğu
Gazeteler
Devlet
Dernek Kurma Ve Eğitim Öğretim Özgürlüğü
Egemenlik
Dernek Kurma
Devlet Biçimleri
Eğitim Öğretim Özgürlüğü
Demokrasi İlkesinin İçeriği
Haber Verme Ve Şikayet Hakkı
Demokrasi İlkesinin Tarihsel Gelişimi
Bireysel Hak Ve Siyasal Hak
Demokrasi İlkesinin Belirgin Nitelikleri
Özgürlüğün Korunması Ve Yaptırımları
Cumhuriyet
Bağnazlığı Aşma (Hoşgörülülük)
Anayasamız
İş Bölümü
Demokrasiye Karşı Olan Çağdaş Akımlar
Dayanışma
Yurttaşa Karşı Devletin Görevleri
Çalışma Meslek
Özgürlük
Meslek Nasıl Seçilir Ve Nasıl Gerçekleştirilir
Özgürlüğün Tarihsel Gelişimi
Yurttaşların Devlete Karşı Görevleri
Bireysel Özgürlük

Yukarıdaki konu başlıklarını incelediğinizde Atatürkün Yurttaşlık bilgileri kitabında yer alan bilgilerin bir vatandaşın tüm haklarının yanı sıra sosyal yaşama dair sahip olduğu hakları anlattığını görürsünüz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.