Atık maddelerin toprağı kirletmesi sonucu oluşan kirlilik

Atık maddeler günümüzde toprak kirliliğinin temel nedenlerinden biridir. Günümüzde birçok atık madde dolaylı yada dolaysız olarak bir şekilde toprak ile buluşmaktadır. Dünyamızın canlılığı için gerekli olan toprak ne yazık ki yine bu dünya üzerinde yaşayan biz insanlar tarafından kirletilmektedir.

Toplumsal yaşamın yaygınlaşması ile birlikte oluşan toprak kirliliğide giderek artmaktadır. Toprak kirliliğinin temel nedenlerini maddeler halinde sıralarsak;

  • Atık suların toprağa karışması
  • Çöplerin toprağa karışması
  • Hava kirliliği
  • Kimyasal maddeler
  • Bilinçsiz tarım

Atık suların toprağa karışması

Ev ve işyerlerinde kullandığımız sular kanalizasyon sistemi ile ya denizlere yada toprak içine oluşturulmuş temizleme istasyonlarına ulaşır. Bu ulaşım sırasında şebekelerde oluşan arızalar ve kaçaklar suların toprağa karışmasına neden olur. Bu şekilde toprak kirliliği meydana gelir.

Çöplerin toprağa karışması

Çöp sorunu çağımızın en büyük sorunlarından biridir. Kullandığımız yada tükkettiğimiz birçok ürün işlevini yitirdikten sonra çöp olarak tesislere gönderilmektedir. İşe yarayanlar ayıklanarak geri dönüşüme tabi tutulsa bile bir çoğu toprağa gömülmek suretiyle imha edilir.

Birçok ambalaj ürünü ise toprakta uzun yıllar boyunca çözünmeden kalmaktadır. Bu nedenle toprak kirliliği meydana gelir.

Hava kirliliği

Sanayi gazları ve toz bulutları yağmurlar ile birlikte toprağa inmekte ve toprağın kirlenmesine neden olmaktadır.
toprak
Kimyasal maddeler

Petrol ve kimyevi maddeler gerek ikmal sırasında gerekse atık olarak ne yazık ki toprağa karışıp onun kirlenmesine neden olmaktadır.

Tarım

Bilinçsiz bir şekilde yapılan tarım toprak kirliliğine neden olur. Aşırı gübreleme ve ilaçlama nedeniyle toprak kirliliği meydana gelir.

1 Yorum

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.