Atık pillerin çevre ve insan üzerine etkileri

Enerjisi bitmiş pilleri doğaya bilinçsizce attığımızda çevre ve insan üzerinde büyük etkileri olacağını asla düşünemeyiz. Pillerin yapısında yer alan zararlı maddeler doğaya zarar verdiği gibi aynı zamanda insan hayatını da etkilemektedir.

Pilin yapısını oluşturan civa, kurşun, lityum, demir, nikel gibi bir çok kimyasal madde doğaya karışır. Pillerin bu kadar element içerdiğini bilmeyen bizler ise doğrudan çöpe atarak toprağa karışmasına neden oluruz. Yapısındaki metaller toprak nedeniyle yer altı sularına, temel besin gıdalarına ve oradan da insan vücuduna ulaşmaktadır. Kısacası doğaya atılan her pil ekosistemin tümüne etki etmektedir.

Atık piller nedeniyle insan vücudunda meydana gelen hastalıkların en bilindikleri nörolojik bozukluklar ve merkezi sistem hastalıklarıdır. Bunun yanı sıra kansere neden olduğu bilinmektedir.

Toprağa karışan her pil dolayısıyla toprak zehirlenmekte ve verimi düşmektedir. Bölgede var olan bitki örtüsünün tamamen değiştiği ve yok olmaya yüz tuttuğu görülmektedir.

Atık pillerin geri dönüşüme katılarak çevre ve insan üzerindeki etkilerini azaltabiliriz.


Neyse ki son yıllarda yapılan toplumsal bilinçlendirmeler ile atık pillerin toplanarak geri dönüşüme katılması hedeflenmiştir. Okullarda düzenlenen kampanyalar ile pil toplanmaktadır. Ayrıca belediyeler bu kampanyaya destek vermek adına çeşitli yerlere atık pil kutusu gibi nesneler yerleştirmiştir.

Bizler doğamızı korumak ve bu katliama engel olmak adına bu konuda hassasiyet göstermeliyiz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.