Atık suların arıtılması

Dünyadaki su kaynaklarının çok az bir kısmı içilebilir tatlı su kaynaklarıdır. Bu nedenle su kaynaklarımızı çok dikkatli kullanmalı, suyu israf etmemeliyiz.

Gelişen teknoloji ile birlikte üretilen ürün miktarı atmış, üretimle oluşan atık maddeler hava, toprak, ve suda kirliliğe neden olmuştur. Bu durum içtiğimiz suların arıtılması ihtiyacını doğurmuştur.

Kentlerin ve kasabaların suyu göllerden, ırmaklardan ve barajlardan elde edilir. Su, kullanılacak duruma gelmeden önce su arıtma tesislerinde temizlenir. Bu temizleme işlemi, aşamalı olarak gerçekleştirilir.

  1. Su öncelikle süzülerek büyük parçalardan kurtulur.
  2. Ardından çökeltme işlemiyle, suda asılı kalan maddelerin dibe çökmesi sağlanır.
  3. Sonrasında su, kum ve çakıl süzgeçten geçirilir.
  4. Son olarak mikroplardan arındırılması için klorlama işlemi yapılır.
  5. Ardında su şehir şebekesine pompalanarak evlerimize ulaşır.
atık su

Atık sular doğal çevrenin yok olmasına neden olurlar.

Yer altı suları, kirliliğin söz konusu olmadığı durumlarda çoğunlukla temiz olur. Doğanın milyonlarca yıldır suyu arıtmak için kendine özgü yöntemleri vardır. Kaya ve toprak katmanları, süzgeç gibi davranarak birçok yabancı madde ve bakteriyi tutar.

Sudaki canlılık etkinlikleri sayesinde oluşan oksijen de ölmüş canlıların parçalanmasını sağladığından suyun temiz kalmasında rol oynar. Suyun içindeki kimyasal maddeler, su yosunları tarafından tutulur ve su yumuşatılır.

Suların kirlenmesinin nedenlerini şurada bulabilirsiniz.
Su kirliliğinin nedenleri

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.