Atomun Yapısı

Doğadaki tüm maddeler gözle görülemeyecek boyutta yapı taşlarından oluşur. Bu yapı taşları atom adını alır. Atomlar o kadar küçüktür ki 125 milyon atom bir araya gelseler ancak 2.54 cm uzunluğa ulaşabilirler. Atomların hepsi aynı değildir. Doğada 92 farklı türde atom bulunur. Atomlar farklı büyüklüklerde ve kütlelerde olup çok farklı özelliklere sahiptirler.

Atomlar bir araya gelerek nesneleri ve etrafımızdaki diğer malzemeleri oluşturur. Günlük yaşantımızda kullandığımız tüm araç gereçler, hatta vücudumuz bile atomlardan oluşmaktadır.

Sadece tek tür atom içeren maddelere element denir. Örneğin bir altın külçesinde yalnızca altın atomları bulunur. Karbon, demir, oksijen ise diğer element örnekleridir.

Bir insan vücudunda %1.5 kalsiyum, %10 hidrojen, %18 karbon, %1 fosfor, %65 oksijen ve %3 oranında azot bulunur. Vücudun sağlıklı kalabilmesi için temel altı elementin düzenli beslenme ile sürekli takviye edilmesi gerekir. Bunun için de yeterli ve dengeli beslenme önemlidir.

Hayatın temel parçalarından birisi olan atomu ve yapısını daha detaylı öğrenelim.

Atomlar temelde proton, nötron, ve elektron olmak üzere üç parçacıktan oluşurlar;

Proton (p) atomun merkezine yer alan ve pozitif yüklü parçacıklardır.

Nötron (n) atomun merkezinde olup yüksüz olan parçacıktır.

Proton ve nötronlar atomun merkezinde çekirdek adı verilen kısımda bulunur.

Elektron (e) çekirdeğin etrafında yer alan negatif yüklü parçacıktır.

Elektronlar, çekirdeğin etrafında katman adı verilen belirli bölgelerde dolanır. Gerçekte böyle katmanlar bulunmazken katman kavramı atom modelini anlamayı kolaylaştırır.Atomun yapısındaki bu parçacıklar sürekli etkileşim halindedir. Bu etkileşimin nedeni parçacıkların farklı güçlere sahip olmasıdır.

Atomun etrafında dolanan negatif yüklü elektronlar, çekirdekte bulunan pozitif yüklü protonlar tarafından çekilir. Bu sayede elektronlar çekirdeğin etrafında dağılmadan dolanabilirler.

Kütle açısından atom parçacıkları karşılaştırıldığında, proton ve nötronun kütlesinin birbirine yakın olduğu görülür. Elektronun kütlesi ise proton ve nötronun kütlesinden yaklaşık iki bin kat küçüktür. Bu durumda bir atomun kütlesini oluşturan çekirdeğidir denilebilir.

Atom parçacıklarının dağılımına bakıldığında proton ve nötronların, çekirdekte çok küçük bir bölgede yer alırken elektronların, çekirdeğin etrafındaki büyük bir bölgede bulunduğu görülür. Elektronların hareketi çok hızlıyken proton ve nötronların hareketi çok yavaştır. Elektron sayısı 18’e kadar olan elementlerin ilk katmanında en fazla iki, diğer katmanlarında en fazla sekiz elektron bulunur.

1 Yorum

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.