Azınlıkların kurduğu milli varlığa düşman cemiyetler hangileridir ?

Azınlıklar tarafından kurulan ve Türk istiklaline kast eden bazı cemiyetler vaktiyle kurulmuştur. Bu cemiyetlerin ülkemizin bağımsız bir devlet olmasını asla istememiş bir çoğu manda ve himayenin olması gerektiğini savunmuştur. Bazı cemiyetler ise düşman ile işbirliği yaparak ülkemizin işgal edilmesine yardımcı olmaya çalışmıştır. İşte bu cemiyetler ve faaliyetleri şu şekildedir.

Etnik-i Eterya Cemiyeti

Yunanistana bağımsızlık kazandırmak amacıyla kurulan bir cemiyettir. Bunu sağlamak adına Girit adasında isyan çıkarmışlardır. Savaş esnasında rumların yaşadığı tüm toprakları Yunanistana katmak için çaba sarf etmişler. Amaçları ise Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmaktı.

Mavri Mira Cemiyeti

İstanbuldaki Rum patriğine bağlı olarak çalışmışlardır. Yunanistandan aldığı emirler ile Trakya, İstanbul, Batı Anadolu topraklarını Yunanistana kazandırmak ve Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmak amacındaydılar. Silahlanarak Türklere karşı akınlar düzenlemişler İşgal sırasında Yunanistan ordusuna yardımcı olmuşlardır. Yunanistanın işgalini savunan bir politika izlediler.

Pontus Rum Cemiyeti

Trabzon Rum İmparatorluğunu kurmak amacındaydılar. Samsun ve Bafrada 1904 yılında kuruldular. Yunan ideolojisini hayata geçirmek ve Karadenizde Rum İmparatorluğunu kurmak amacındaydılar.

Alyans İsrailit ve Makkabi Cemiyeti

Büyük İsrail devleti kurmayı hedeflemişlerdir. İstanbulda kurulan bir cemiyettir. Rumlarla işbirliği yaparak amaçlarına ulaşmaya çalıştılar.

Azınlık Cemiyetlerinin ortak noktaları

Bu cemiyetlerin kurulmasında temel neden Mondros antlaşmasıdır.
İtilaf devletlerinin her biri bu cemiyetleri maddi ve manevi desteklemiştir.
Anadolunun işgalini kolaylaştırmak amacında olmaları.
Wilson ilkelerine dayandırarak kendilerine devlet kurma amacı taşımaları
Ülkemizdeki milli birlik ve bütünlüğü bozma amacında olmaları.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.