Babalar Çocukların Okuma Hakkını Tehdit Ediyor

Günümüzdeki ekonomik koşullar ve eğitimin oldukça masraflı olması nedeniyle aile bireyleri özellikle anne ve babalar çocukların eğitim hakkını, okuma hakkını tehdit ediyorlar. Okul sonrası trafik ışıklarında mendil satanları birçoğumuz görmüştür. Evlerinde ödevlerini yapıp ders çalışması gereken bu çocuklar ne yazık ki küçük gelirler için ufak yaşta çalıştırılmaktadır.
okuma hakkı
Sadece bu kadar mı özellikle ülkemizin doğusunda kız çocukları okula gönderilmeyip tarla, bahçede çalıştırılmakta ve erken yaşta evlendirilmekedir. Ayrıca erkek çocukları ise okula gönderilmeyip birçok alanda çalıştırılmaktadır. Ne yazık ki ekonomik sıkıntıların neden olduğu bu tip olaylar ülkemizin genelinde yaşamaktadır. Kimi çocuklar hiç okula gidemezken kimileri ise okul sonraları çalışmak zorunda bırakılıyor. Çocukların okuma ve eğitim hakkının babalar tarafından gasp edildiği tek ülke biz değiliz elbette. Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle çocukların okuma hakları ellerinden kimi zaman alınmaktadır.

Çocukların eğitimi ve öğretimi için çeşitli sivil toplum kuruluşları faaliyetler yürütse de, devlet tarafından zorunlu eğitim kılınsa da hala okula gitmeyen çocuklar bulunmaktadır. Çocukların okumaları ve eğitim haklarının verilmesi için bir takım çalışmalar yapılabilir ki bunlardan başlıcaları şunlardır;

Çocuk sahibi ailelerin sivil toplum kuruluşlarınca bilinçlendirilmesi

Devlet tarafından çocukların okuma haklarının teminat altına alınması, gerekirse bunu engelleyen bireylere ceza verilmesi

Ekonomik destek olmak adına çocuklarını okutan ailelere bir takım kolaylıklar sağlanması

Ticaret kanunu düzenlenerek kaçak işçi çalıştırılması engellenmeli ayrıca çocukları çalıştıran işyeri ve kurumlara yaptırım uygulanması

Çocukların bu tip durumlar karşısında bilinçlendirilmesi ve gerekirse eğitmenlere şikayetlerini dile getirmesi sağlanmalıdır.

Babaların ve aile büyüklerinin küçük paralar için çocukları çalıştırması engellenmelidir. Unutmayalım ki çocukların okuması ülkemizin geleceği için büyük önem arzetmektedir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.