Bakterilerin neden olduğu hastalıklar

Bu yazımızda Bakterilerin neden olduğu hastalıklar hakkında açıklayıcı bilgiler bulabilirsiniz. Bu hastalıklardan bazılarını sayacak olursak;

Menenjit: Menenjit beyni saran zarların iltihaplanmasıdır. Bu iltihaba mikroplar sebep olmaktadır. (Virüsler veya bakteriler). Menenjit geçiren çoğu insan bu hastalıktan tam anlamıyla kurtulurken, bazı durumlarda da ölümle de sonuçlanması mümkün olabilir. Bazen de bu hastalık sonrasında vücutta sakatlıklar kalabilir.

Bakteriyel Menenjit: Bakteriyel menenjitin en önemli sebebi Hib bakterisidir.

Orta Kulak İltihabı: Orta kulak iltihabı, kulak zarı arkasında bulunan orta kulak boşluğunun iltihabıdır. Özelliklr çocuklarda östaki tüpü yetişkinlere göre daha kısadır ve bu yüzden de mikropların burundan orta kulağa ulaşması oldukça kolaydır.

Zatürre: Bir veya birkaç akciğer lobunun iltihaplanması sonucunda oluşan bir hastalıktır.

Kızamık: Bu hastalığın nedeni virüslerdir. Bu virüsler Miksovirüs adı verilen gruptandır.

Kuduz: Kuduz hayvanın ısırması ve salyasının insan vücudundaki herhangi bir sıyrıktan girip, kana karışmasıyla oluşan bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır.

AIDS: İnsan vücudunu immün sistemini yok eden ve bir dizi belirtilerle karakterize olan bir immün yetersizlik sendromudur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.