Bakterilerin Yapısı ve Özellikleri

Bu yazımızda Bakterilerin Yapısı ve Özelliklerinden bahsedeceğiz. Bakterilerin büyüklükleri mikron ile ölçülür. Sembolü (µ) şeklindedir. Bakteriler, ışık mikroskobunda çubuk yuvarlak , spiral ve virgül biçimde görülür.

Bakteriler iki gruba ayrılmaktadır. Gram boyası ile boyan bakterilere Gram pozitif bakteriler, boyanmayan bakterilere ise Gram negatif bakteriler adı verilir.

Bir diğer sınıflandırma şekli de bakterilerin beslenme durumlarına göre yapılmaktadır. Eğer bir bakteri, sadece diğer hücrelerin parçalanmasıyla ortaya çıkan organik moleküllere ihtiyaç duyarsa, buna heterotrof bakteri adı verilir. Eğer bakteri, havada bulunan karbondioksiti kullanarak ihtiyaç duyduğu organik bileşikleri yapabiliyorsa, bunlara da ototrof bakteriler denir.

Bakterilerin değişik derecede oksijene gerek duymaları da bunların sınıflandırılmalarında göz önünde bulundurulur. Bu ayrıma göre oksijen varlığında yaşayanlar aerob bakteri, oksijensiz ortamda yaşayanlara ise anaerob bakteriler diye ayrılır. Oksijenin hem varlığında, hem de yokluğunda yaşayabilenler geçici aerob veya geçici anaerob bakteriler olarak da tanımlanır.

Bakteriler prokaryot bir hücredir. Bakterileri çeviren iki tip hücre örtüsü bulunmaktadır. En içte hücre zarı, onun üstünde de hücre duvarı bulunmaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.