Başbakan, sizden 102 ve 103. sayfalardaki bakanlıkların misyon (görev) ve vizyonlarını (uzak amaç) ikişer maddeyle yazmanızı istiyor

Başbakan, sizden 102 ve 103. sayfalardaki bakanlıkların misyon (görev) ve vizyonlarını (uzak amaç) ikişer maddeyle yazmanızı istiyor. Ayrıca bu bakanlıkların görevleriyle ilgili yeni amblemler tasarlamanızı arzu ediyor. Her bakanlığın misyon ve vizyonlarını yazarak amblemlerini ilgili yerlere çiziniz.

İçişleri Bakanlığı

Misyonumuz

1) Temel hak ve hürriyetleri esas alarak iç güvenlik, kıyı, sınır güvenliğini sağlamak

2) Kamu yönetimini sağlamak

Vizyonumuz

1) Ülkemizin geleceğini güven altına almak

2) Kamusal düzenin sistemli bir şekilde çalışmasını sağlamak

Dış işleri Bakanlığı

Misyonumuz

1) Ulusal hak ve çıkarların korunmasını sağlamak

2) Diğer ülkeler ile ilişkilerimizi yürütmek

Vizyonumuz

1) Ülkemizin dış politikasını yürütmek

2) Ülkemizin çıkarlarını korumak

Sağlık Bakanlığı

Misyonumuz

1) Vatandaşların sağlığını korumak

2) Sağlık hizmetlerinin sunulmasını sağlamak

Vizyonumuz

1) Sağlık hizmetlerinin iyi bir şekilde sağlanması

2) Sağlıklı yetişen bireyler

Milli Eğitim Bakanlığı

Misyonumuz

1)Modern bir eğitim sistemi sunmak

2) Eğitimin sistemli bir şekilde verilmesi için düzeni sağlamak

Vizyonumuz

1) Çağdaş Türkiye’nin adımlarını atarız.

2) Türkiyeyi eğitimle donatırız.

Adalet Bakanlığı

Misyonumuz

1) Adalet hizmetlerinin sağlanmasını hedefleriz.

2) Adaletin eşit ve tarafsız olmasını sağlarız.

Vizyonumuz

1) Herkes için adalet

2) Adil ve güçlü bir Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Misyonumuz

1) Kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak

2) Turizm konusunda ülkemizin tanıtılması

Vizyonumuz

1) Kültürel zenginlikler bizimle korunur

2) Milli ekonomi için turizm can damarıdır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.