Batı devletlerinin Asya ve Afrikaya gelmesinin nedenleri

Geçmişten günümüze kadar batı devletleri Asya ve Afrika gibi kıtalara sömürgeci anlayış ile yerleşmişlerdir. Özellikle Afrikadan getirtilen köleler Avrupa devletlerinde uzun yıllar kullanılmıştır.

İpek yolu ve Baharat yolu gibi ticari yollar nedeniyle Avrupalı tüccarlar bu alanlarda düşük iş gücünün olduğunu fark ettiler. Sonuç olarak sömürge anlayışı ortaya çıktı.

Maddeler halinde sıralayacak olursak;

  • Elde edilen ulaşım teknolojisini kullanmak ve bunu diğer devletlere satmak amacıyla gösteriş.
  • Ekonomik olarak sömürgeler keşfetmek, buralardaki değerli madenleri ülkelerine taşımak
  • Baharat yolu, ipek yolu gibi ticari yolları kontrol altında tutmak
  • Ülkeleri için ihtiyaç duyulan baharat, gıda maddelerini ülkelerine taşımak
  • Düşük maliyetli iş gücü elde etmek. Bu anlayış ile kölelik ortaya çıkmıştır.
  • Sömürgecilik anlayışı ile istila edilen alanlarda kendi dil ve dinlerini yaymak.

Görüldüğü üzere batı devletlerinin Asya ve Afrika politikası sömürgecilik, ticari yolları kontrol altında tutmak, dil ve din gibi değerlerini yaymaktır.

Günümüzde hala birçok asya ülkesinde ingilizce ana dil olarak kullanılır. Hatta bu devletlerin resmi dinleri bile Hristiyanlıktır.