Batıdaki skolastik zihniyet ve düşünce akımları nelerdir

Özellikle Orta Çağ döneminde Batı zihniyeti adını Skolastik düşünce koydukları bir akıma kapıldı. Bu düşünceye göre kiliseye bağlı din adamları herşeyin doğrusunu ve iyisini bilir onlar nederse halk ona riayet ederdi. Kiliseye bağlı din adamları bu şekilde halkın toplumsal yaşamına yön vererek bir nevi gelişmesini de engellemiştir. Daha sonraları bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte din adamlarının birçok konuda halkı yanlış bilgilendirdiği hatta yalan söylediği ortaya çıkınca bu düşünce zamanla ortadan kaybolmuştur.

Skolastik düşünce yalnızca kilise ve hristiyanlığa ait bir zihniyet değildir. İslami skolastik düşüncede bu dönemlerde yaşanmış hatta İslami kaynaklar Batıda çevrilerek okutulmuştur. Skolastik düşünce üç farklı döneme ayrılmıştır. Bu dönemler ise;

Erken Dönem Skolastik (800-1200’lü yıllar)
Yükseliş Döneminde Skolastik (1200-1300’lü yıllar)
Geç Dönem Skolastik (1300-1500’lü yıllar)

Hatta İslami Skolastik zihniyetin en önde gelen isimlerinden biri İbn-i Sina’dır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.