Bedir, Uhud ve Hendek savaşları neden ve sonuçları

Bu yazımızda Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarının neden ve sonuçları hakkında kısa bilgiler bulabilirsiniz.

Bedir Savaşı : 624 Yılında gerçekleşmiştir.

Bedir savaşının nedeni :Mekkelilere ait bir ticaret kervanı Müslümanlarca ele geçirilmek isteniyordu. Bu şekilde Müslümanların Hicret sırasında Mekke’ de bırakmış oldukları malların karşılığı alınacaktı. Bu durum iki tarafı karşı karşıya getirerek bedir savaşı çıkmıştır.

Bedir Savaşı Sonuçları:
– Bedir savaşı Müslümanların kazanmış olduğu ilk askeri zaferdir.
– Müslümanların kendilerine olan güvenleri daha da artmıştır.
– Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçmiştir.
– Mekkeli esirlerden okuma yazma bilenler 10 Müslüman’a okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmışlardır.

Uhud Savaşı : 625 yılında yapılmış olan bu savaş Mekkelilerin Bedir savaşının intikamını alma isteklerinden dolayı çıkmıştır. Mekkelilerin Medine şehrine doğru gelmeleri üzerine iki taraf Uhud dağı eteklerinde karşı karşıya gelirler ve savaşın başlangıcında Müslümanlar üstün durumda iken Peygamber tarafından görevlendirilen okçuların yerlerini terk etmelerinden dolayı savaşın kaybedilmesine yol açmıştır.

Uhud Savaşı Sonuçları :

– Mekkeliler savaşta galip gelmelerine rağmen kesin bir sonuç elde edemediler.
– Okçuların yerlerini terk etmeleri üstün durumda iken savaşın kaybedilmesine yol açmıştı.
– Bu durum Peygamberin emirlerine uymanın ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir.

Hendek Savaşı : 627 yılında yapılan savaşta Uhud savaşından sonra Medine ‘den çıkartılmış olan Yahudilerin Mekkelileri sürekli kışkırtmaları sonucu çıkmıştır. Ve ayrıca Mekkelilerin Müslümanlara kesin bir darbe vurma isteklerinden de kaynaklanmaktadır.

Hendek Savaşı Sonuçları:

– Bu savaş Mekkelilerin Müslümanlara karşı yaptıkları son saldırı olmuştur.
– Bundan sonra Müslümanlar saldırı, Mekkeliler ise savunma durumuna geçmiştir.
– Medine çevresinde bulunan bir çok Arap kabilesi Müslüman olmuştur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.