Belediye başkanının görev ve yetkileri nelerdir?

Belediye başkanının görev ve yetkileri nelerdir sorusunun cevabını birlikte öğrenelim.

– Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve çıkarlarını korumak.
– Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, ayrıca bunlarla ilgili raporları hazırlayıp meclise sunmak.
– Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
– Meclise ve encümene başkanlık etmek
– Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
– Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
– Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
– Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
– Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
– Belediye personelini atamak.
– Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
– Bağışları kabul etmek.
– Belde halkının huzur, sağlık ve mutluluğu için gereken tüm önlemleri almak.
– Belde yaşayan yardıma muhtaç insanların tespitini yaparak onlara gereken yardımlarda bulunmak.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.