Belediye Başkanının Görevleri Nelerdir

Belediye idaresinin başında bulunan resmi kimseye Belediye Başkanı adı verilir. Bu başkan kanunlarla belirlenen esas ve usüllere göre seçilir yada belirlenir. Belediye başkanları çeşitli görev ve sorumluluklarla yükümlüdür. Görevlerinden önce onun sorumluluklarına değinelim. Hiçbir şekilde siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz ayrıca spor kulüplerinde yöneticilik yapamazlar.

Belediye başkanlarının görevlerinden bazıları şunlardır;

  1. Belediye personel ve teşkilatını yönlendirmek, belediyenin çıkarlarını gözetmek.
  2. Belediyeyi bir takım strateji ile yönetmek, mali ve idari yönetim tarzı oluşturmak, belediye bütçesini gözetmek.
  3. Belediyeyi her türlü resmi tören yada kurumlarda temsil etmek veya yerine birini tayin etmek.
  4. Belediye meclisindeki encümanlara ve meclise başkanlık yapmak.
  5. Belediyenin tüm mal varlığını idare etmek.
  6. Belediye meclisinin kararlarını uygulamak.
  7. Belediyenin alt kurumlarını denetlemek
  8. Belediye halkının refahını, huzurunu ve ihtiyaçlarını gözetmek

(4) Yorum

    • Belediye başkanının görevleri aynı zamanda topluma karşı sahip olduğu sorumluluklarıdır. Örnek bir birey olmak bunlara eklenebilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.