Benzeştirme Modellemesine Örnek

Fizikte benzeştirme modeli en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Benzeştirme model ve modellemenin temelini oluşturur. Fizikte modelleme ise gözlemlenemeyen nesnelerin somut varlıklara benzeterek olayı en basit şekilde anlatılmasıdır ve en çok benzeştirme modellemesinde kullanılır.

Benzeştirme modellemesi öğrenilmesi ve anlatılması çok güç olan olayların basite indirgenerek anlaşılır hale getirilmesidir. Kısacası benzeştirmeler öğrencinin kafasında olayları somutlaştırarak daha kolay anlaşılır hale gelmesini sağlar. Benzeştirmeler öğrencinin derse katılımını arttırarak zevk almasını sağlar. Fizikte benzeştirmede anlatılan kaynak benzetilen ise hedeftir. Ancak bu iki nesnenin birbirinden çok farklı yönleri olabilir. Sonuçta sadece anlatımı sadeleştirmek adına benzetme kullanılır.

Örneğin Newtonun 3. kanunu olan yerçekimine karşı kuvveti anlatmak için öğretmen öğrencilerine masa üzerindeki kitabı örnek verir. Masa üzerindeki kitap yer çekimine karşı aksi yönde kuvvet uygular ki masa üzerinde kalır. Buna yapılacak en iyi benzeştirme ise yay ve eldir. Yay üzerine basan ele karşı yay aksi yönde kuvvet uygular. Burada masa ile yay, kitap ile el benzer özellik gösterirler. Masa kitabı yukarı kaldırırken yay ise eli geriye doğru çeker.

Fizikte benzeştirme modeline verebileceğimiz en güzel örnek budur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.