Besin zinciri nedir örnekleri

Doğada yaşayan canlılar bir başka canlıyı besin olarak kullanırken kendileri de başka bir canlının besini olabilirler. İşte bu duruma besin zinciri adı verilmiştir. Besin zincirinde her canlı avcı konumundayken üst sırada av konumundayken alt sıradadır.

Besin zincirleri sayesinde canlılar arasında madde ve enerji transferi gerçekleşir. Besin zinciri ne kadar kısa ise aktarılan enerji ve madde o kadar fazladır. Besin zincirlerinin ilk halkasında ototroflar bulunur. Son halkada ise yırtıcılar yer alır.

Besin zincirinde canlılar fonksiyonlarına göre üçe ayrılırlar. Bunlar sırasıyla şöyledir;

Üreticiler
Tüketiciler
Ayrıştırıcılar

Besin zincirlerinde her halka kendinden önceki halkadan aldığı madde ve enerjinin %90′ını tüketir ve diğer yüzde onluk kısmı olduğu gibi diğer halkaya aktarır. Buna besin zincirinde %10 yasası adı verilir.

Üç üyeli besin zinciri örneği Ot, çekirge, kurbağa
Dört üyeli besin zinciri örneği Ot, çekirge, kurbağa, yılan, atmaca

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.