Bilgi felsefesinin temel problemleri nedir?

Bilgi felsefesinin temel problemleri nedir? Bilgi felsefesi hangi temel problemleri ele alır? Diğer bir adıyla Doğru Bilginin İmkanı Problemi olarakta bilinir.

1-Doğru Bilginin İmkansızlığı

a)Şüphecilik (Septisizm)

Zihnin kesin bir bilgiye ulaşamayacağı, hakikat olarak kabul edilebilecek bir bilgi için zihnimizde ayraç bulunmadığını ve herşeyden şüphe etmemiz gerektiğini savurunur.

b)Sofistler

Herkes için geçerli mutlak bir bilginin olmadığını savunur. Doğruluğun insanlara göre değişebildiği temel prensibidir. Örneğin üşüyen bir adam için rüzgar soğuk eserken üşümeyen biri için rüzgar oldukça sıcaktır.

2-Doğru Bilginin İmkanı

a)Doğmatizm

Bilginin kesin ve değişmez olduğunu savunan herkes tarafından kabul gördüğünü belirten felsefi bakış açısıdır.

b)Rasyonalizm

Doğru bilgi olanaklı olup ölçütü ise akıldır. Rasyonolizme göre matematiksel veriler aklın ilkeleri kesin bilgi verir.

c)Empirizm

Rasyonolizmin karşıtı olan bu düşünceye göre doğuştan gelen hiçbir bilgi doğru değildir. Tüm bilgilerin duyu ve deneyimlerden oluştuğunu savunur.

d)Pozitivizm

Bilginin gözlem ve deney yoluyla elde edilebileceğini savunur. Bu felsefe sadece olgular üzerine çalışır.

e)Sezgicilik

Akılcılığın karşıtı olup duyu ve aklın veremeyeceği bilgilerin ancak sezgi ile elde edilebileceğini savunur.

f)Kritisizm

Kantın savunduğu felsefeye göre İnsan zihninin güçlerine ve insanın neyi bilip neyi bilemeyeceğine ilişkin bir araştırmadan meydana gelen felsefe yaklaşımıdır.

g)Pragmatizm

Faydacılık olarak bilinir. Olayları sonuçlarına göre değerlendiren ve onlara sağladıkları fayda açısından bakan felsefe türüdür.

Bilgi felsefesinin temel problemlerini maddeler halinde sıraladık.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.