Bilgi nedir

İnsanı kuşatan varlıklar alemine doğa, milyarlarca kilometre uzaktaki gök cisimlerini de kapsayan daha geniş aleme de evren diyoruz. Doğa ve evren gerçek varlıkları meydana getirir. İnsan bu gerçekler dünyası ile her an iç içedir. Gerçeklik ile devamlı temas halindedir. İnsan, kendisini çevreleyen gerçekliği bilmezse onunla iyi ilişki kuramaz ve hatta yaşayamaz. İnsan ,yapısı itibariyle şüphe eden ,merak eden, araştıran ,soruşturan, bilen, düşünen bir varlıktır. Bilme, onu diğer varlıklardan ayıran en büyük özelliğidir.

İnsan özne olarak bilen bir varlıktır, bilmek ister. Bilmek istediği şeyler nelerdir. Kendini ve kendisi dışındaki şeyleri ,nesneleri bilmek ister. Çünkü nesneler, bilinmesi gereken şeylerdir. Öyleyse nesne araştırılan şeydir, yani insan bilgisinin konusudur. Dolayısıyla bilgi, özne ile nesne arasında kurulan bir bağdan doğmaktadır. Yani bilgi, özneden nesneye insandan nesneye doğru yönelen bilinçlilik halidir.

Bilgi çok farklı varlık alanları ile ilgilidir. Bu yüzdende bilgi çeşitleri ortaya çıkmıştır. Dayandıkları kaynak, kullandıkları yönteme göre ve amaçlarına göre sınıflandırılmıştır. Gündelik, bilimsel, teknik, sanat ve dini bilgi olmak üzere.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.