Bilgi toplama yolları nelerdir?

Bilgiyi edinmek için farklı yöntemler vardır. Bilginin toplanması için birçok kaynaktan yararlanabiliriz ve bu kaynakların iyi bir gözlem ile değerlendirilmesi gerekir. Böylece doğru bilgiye ulaşılabilir.

Bilgi toplama teknikleri

Yazılı kaynaklardan bilgi toplama ( kitap, dergi, ansiklopedi, raporlar)

Aradığınız konu hakkında yazılmış kitapları, yazılmış dergilerin, eski dönemlerde konuyla ilgili yazılmış kalıntıların incelenmesi sonucu yazılı kaynaklardan faydalanmış olursunuz.

Gözlem (doğal gözlem, pasif gözlem ve aktif gözlem)

Gözlem tekniğini daha çok doğa olayları ile ilgilenen bilim insanları kullanmaktadır. Gözlem doğal olayların ve faaliyetlerin sistematik bir biçimde takip edilmesi esasına dayanmaktadır.gözlemlediğiniz olayların kendi ortamında daha doğrusu doğal ortamında olması gözlemin daha objektif olmasını sağlar.

Bir gözlemin geçerliliği için şunlara dikkat edilmelidir:

  • Gözlem sonuçları kaydedilmelidir.
  • Gözlem araçtırılan amaca hizmet etmelidir,
  • Araştırmacı tarafından gözlenecek konu daha önceden belirlenmelidir.
  • Tutarlılık ve geçerlilik bakımından gözlem sonuçları kanıtlanmalıdır.

İçerik Çözümlemesi:

Yazılı, görsel ve işitsel alandaki konuyla ilgili yayınların incelenmesi essasına dayanan bilgi edinme yollarından biri de içerik çözümlemesidir.

Görüşme:

Bir konu hakkında geniş bir bilgi edinmek istediğiniz zaman konuyla ilgili uzmanlarla görüşme yapılmasıdır. Görüşme tekniğinden görüşülen kişi sayısının azlığı ya da çokluğu pek önemli değildir. Bu teknikte önemli olan görüşmecinin daha önceden hazırladığı soruları görüşülen kişiye sormasıdır.

Soru kağıdı (Anket)

Anket de görüşme tekniklerinden en objektif olanlarından biridir. Bu teknikle, bir konuyla ilgili daha önceden hazırlanan sorular, kapalı bir zarf içinde anket sorularını cevaplayacak kişilere dağıtılır. Anket yapılırken, soruları cevaplayacak kişiler genellikle ankete ismini yazmazlar bunun sebebi de sorulara objektif cevaplar verebilmektir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.