Bilgisayar Dedikleri Şu Dünya

1.Etkinlik


dünya: dün, yan, yün, ayna, ün, yad
bilgi: ilgi, il, bil, bilgili
kaynak: ayna, kay, kayna

2.Etkinlik


Bazen masa üstünde bazen de diz üstünde
Bilgisayar dedikleri şu dünya.
Sanki gerçekten de dünya onun içinde
Bilgisayar dedikleri şu dünya.
Kâğıt, kalem, silgi derdi olmadan
Sana özel bilgi, belge ne varsa
Yaz, çiz, boya, kopyala, onda sakla
Bilgisayar dedikleri şu dünya.

3.Etkinlik


1.Şiirde işlenen konu nedir?
Bilgisayarın faydaları.

2.Şiirde en çok hangi bölümü sevdiniz? Niçin?
Son bölümü çok sevdim. Çünkü bilgisayarın nasıl kullanılması gerektiğini anlatıyor.

3.Şiire başka hangi başlıklar yazılabilir?
Bilgisayarın faydaları, Bilgisayarla Yeni Dünya

4.Şiire göre bilgisayar, içinde neleri toplamıştır?
Kütüphaneleri, tarihi, doğal bilgileri içinde toplamıştır.

5.Şiire eklemek istedikleriniz nelerdir?
Herkesin bilgisayarı olmalı, dilediği an bilgiye ulaşmalı.

6.Şair size ne anlatmak istiyor? Bunu nasıl anladınız?
Bilgisayardan yararlanmamız gerektiğini ve bilgi edinebileceğimizi anlatıyor.

4.Etkinlik


ka-ğıt (D)
bil-gisay-ara (Y)
dün-ya (D)
cev-ap (Y)
öğ-retmen (Y)
doğ-a (Y)
bil-gi (D)

5.Etkinlik


Dış görünüş
bunu kendinize göre doldurun. Sadece bir seçim yapmaya özen gösterin. Kendi ten renginizi yazın

6.Etkinlik


BİLGİSAYARIM

Bir ekran, bir klavye
Dünyayı bize sunuyor
Ne ararsan var içinde
Bilgisayarda saklı bu dünya

İstersen oyun oyna
İstersen öğren
Sana hizmet için var
Bilgisayarda saklı bu dünya

7.Etkinlik


kütüphane
öğretmen
dünya
teknoloji

Kütüphaneler bilgi kaynağıdır.
Öğretmenler bize yol gösterir.
Dünya çok güzel bir gezegen
Teknoloji doğru kullanıldığında faydalıdır.