Bilim felsefesi nedir

Bu yazımızda sizlere bilim felsefesi hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikli olarak bilim felsefesi nedir nünün tanımını yapalım. Bilim felsefesi,bilimi anlamayı ve açıklamayı hedefleyen bilimsel bilgi birikimi üzerine yapılan felsefi çalışmalara denir.

Bilim ile felsefe ,Rönesans’tan bu yana değişik görünüşlerde ortaya çıkmakla birlikte birbirini etkilemeye devam etmektedir. Bilim, durup dururken felsefenin konusu haline gelmemiştir. Özellikle batıda Orta Çağ anlayışının yıkılmasıyla bilimde hızlı ve büyük gelişmeler olmuştur. Çoğu zaman bilim adamı ile filozof aynı kişi olduğu için felsefe, bilimin problemleri üzerinde ne daha çok eğilmiştir.

Bilim felsefesinin ele aldığı konular çok geniştir. Ama bilim felsefesinin bir disiplin olarak ortaya çıkması ,mantıkçı pozitivistleri çalışması ile gerçekleşmiştir.

Günümüzde bilimi farklı tarzda anlama çabaları ortaya çıkmıştır. Bunları iki grupta ele almak mümkündür.

1-Bilimi ürün olarak kabul eden eğilim: Bu anlayışa göre bilime ait metinler sembolik mantık diline çevrilir ve öyle analiz edilerek açıklığa kavuşturulabilir.

2-Bilimi etkinlik olarak anlayan eğilim: Bu anlayışa göre de bilimi ürün olarak görenlerin aksine bilimin, bilim adamları topluluğunun bir etkinliği olduğunu öne sürer. Burada bilimi anlamak için, topluluğun iç yapısını, inanç ve ilişkilerine bakmak gerekir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.