Bir devletin ekonomik olarak gelişmesinde hangi faktörler etkilidir?

Günümüzde birçok devlet gelişmekte veya gelişime açıktır. Sahip oldukları teknoloji ve iş gücü onların hızla gelişmesini sağlayabilir. Ancak bu her zaman mümkün olmuyor. Çünkü devletlerin ekonomik olarak gelişmesi için bazı etkenler yer alır.

Ülke ekonomisinin güçlü ve canlı olmasını etkileyen faktörler;

  • Yer altı kaynakları
  • Yeryüzü şekilleri
  • Sahip olduğu nüfus yapısı
  • Jeopolitik konum
  • Ülkedeki eğitim sisteminin gelişmişliği
  • Ulaşım ve iklim koşulları
  • Tarihi geçmişi
  • Teknolojik alanda gelişimler

Yukarıda saymış olduğumuz tüm bu etkenler ülkelerin ekonomik anlamda gelişim göstermesinde etkilidir. Öyle ki bunların her biri, bir diğerine dolaylı bir şekilde bağlıdır. Günümüzde ülkemiz hızla gelişmekte olan bir devlettir.

Bunca yıldır geri kalmasının temel nedeni siyasi ve eğitim alanındaki yetersizlikler olmuştur. Yer altı kaynaklarının kullanılamaması ve değerlendirilememesi ise bir diğer etkendir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.