Bir dünya lideri: Atatürk

Atatürk’ün üstün başarısı ve kişisel özellikleri onu Dünya çapında saygı duyulan eşsiz bir lider yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, zeki, çalışkan, ileri görüşlü, yenilikçi, kararlı azimli, bilim ve sanata önem veren, sabırlı, disiplinli, vatanını ve milletini seven, eşitlikçi, adil, alçak gönüllü, hoşgörülü, iyi bir konuşmacı ve iyi bir askerdir.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Birinci Dünya Savaşında büyük askeri başarılar göstermiş, 20. yüzyılın en büyük liderlerindendir. Atatürk, Osmanlı Devletinde subay olarak görev yaptığı zamanda katıldığı Trablusgarp, Çanakkale, Yıldırım Orduları Komutanlığı, Birinci Dünya Savaşı büyük başarılar elde ettiği savaşlardır. Kurtuluş savaşını ise üstün askeri zekasıyla kazanmıştır.

Bu sebepten 20. Yüzyılın en büyük askeri dehası olarak kabul edilir. Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük başarısı Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasıdır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çapında bir lider olduğunun kanıtı olarak, yabancı ordu komutanlarının ve Yabancı Devlet Başkanlarının Atatürk ile ilgili Sözleri hakkında birkaç örnek verelim:

General Mc ARTHUR ( ABD 5 yıldızlı Ordu Generali)

Asker, devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye’nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.

John F. KENNEDY (ABD Başkanı)

Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır…

Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

Sovyet Başbakanı Kalinin

Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti’nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.

Adolf Hitler (Alman Devlet Başkanı)

Mustafa Kemal, bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.

KERAMA (Lübnan Başbakanı)

Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti’nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.

C. C. SFORZA (İtalyan Diplomat ve Devlet Adamı)

Hayatının sonuna kadar milleti’nin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.

Ben Gurion (İsrail Başbakanı)

Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.

Bayan Sucheta KRIPALANI (Hint Parlamento Heyeti Başkanı)

Atatürk, yalnız Türk Milleti’nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O’nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.

Emanullah HAN (Afgan Kralı)

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

Winston CHURCHILL (İngiltere Başbakanı)(1938)
Savaş Türkiye’yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye’nin Ata’sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.