Bir toplumun sağlık düzeyinin belirlenmesinde yararlanılan ölçütler nelerdir

Bir toplumun sağlık düzeyinin belirlenmesinde birçok faktörden yararlanılmaktadır. Toplumların sağlık düzeyi ülkedeki ortalama ömür süresi, sağlık ocaklarının sayısı, yıllık kullanılan ilaç miktarı gibi faktörlerle belirlenebilir. Sağlık düzeyi ileri bir toplumda hastanelere ihtiyaç duyulmadığından hastane sayısı oldukça azdır. Ancak sağlık düzeyi olarak geri kalmış ve sağlık sorunları olan bir toplumda hastalıklar nedeniyle can kayıpları yaşanmakta veya aşırı ilaç tüketimi meydana gelmektedir.

Toplumların sağlık düzeyi tüketilen meyve, sebze ve hayat koşullarıyla da ölçülebilmektedir. Sağlık yönünden gelişmiş ve ilerlemiş toplumlarda hayat koşulları daha iyi strese yer olmayan bir yaşam tarzı benimsenmiştir. Sağlıklı toplumlarda mevye ve sebze tüketimine önem verilmektedir.

Bir toplumun sağlık düzeyinin belirlenmesinde yararlanılan ölçütler şunlardır;

  1. Toplumdaki doğum oranı
  2. Toplumundaki bireylerin ortalama ömrü
  3. Toplumun nüfus artış oranı

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.